E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2019:656
Hoge Raad, 18/02934

Inhoudsindicatie:

Snelheidsovertreding begaan door onbekend gebleven bestuurder van auto die door verdachte is gehuurd, art. 62 jo. bord A1 RVV 1990 jo. 181 WVW 1994. Volstaat huurovereenkomst om aan te nemen dat verdachte auto tot duurzaam gebruik onder zich had? Aangezien bewezenverklaring, v.zv. inhoudende dat verdachte “houder, als bedoeld in artikel 1, derde lid van de Wegenverkeerswet 1994, van dat motorvoertuig ” was, niet z.m. kan worden afgeleid uit gebezigde b.m., is bestreden uitspraak niet naar de eis der wet met redenen omkleed. De enkele omstandigheid dat verdachte auto t.t.v. snelheidsovertreding had gehuurd, brengt niet mee dat hij auto “tot duurzaam gebruik onder zich [had]” a.b.i. art. 1.1.o WVW 1994. Volgt vernietiging en terugwijzing.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie