E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2019:653
Hoge Raad, 17/04020

Inhoudsindicatie:

Diefstal van buitenboordmotor van zeilboot, art. 310 Sr. Vordering b.p. Kosten liggeld van zeilboot aan te merken als rechtstreekse schade? ‘s Hofs oordeel dat door b.p. gevorderde kosten van liggeld over desbetreffende periode als rechtstreekse schade van diefstal kunnen worden aangemerkt, is niet z.m. begrijpelijk. Daarbij wordt mede in aanmerking genomen dat Hof niets heeft vastgesteld waaruit kan worden afgeleid dat en waarom die kosten tevergeefs zijn gemaakt. Ook oplegging van schadevergoedingsmaatregel ex art. 36f.1 Sr kan niet in stand blijven. Volgt partiële vernietiging en terugwijzing.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie