E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2019:1588
Hoge Raad, 19/03161

Inhoudsindicatie:

Vervolgingsuitlevering o.b.v. Overeenkomst tussen Nederland en Suriname betreffende uitlevering van opgeëiste persoon (Surinaamse nationaliteit) naar Suriname t.z.v. invoer van 488 kilo cocaïne naar Suriname in 2018 en deelname aan criminele organisatie. Aanhoudingsverzoek gemachtigde raadsman op zitting op de grond dat opgeëiste persoon vanwege zijn gezondheid niet in staat is te verschijnen. Dient uitleveringsrechter bij beoordeling van aanhoudingsverzoek uit te gaan van beoordelingskader zoals dat door HR in strafzaken is uiteengezet in ECLI:NL:HR:2018:1934? Art. 29.1 UW verklaart de art. 281 en 328 t/m 331 Sv van overeenkomstige toepassing zodat door opgeëiste persoon of diens raadsman aanhoudingsverzoek kan worden gedaan. Opvatting dat rechter bij beoordeling van verzoek tot aanhouding van behandeling van uitleveringsverzoek i.h.k.v. wens van opgeëiste persoon om bij behandeling aanwezig te zijn, dient uit te gaan van beoordelingskader t.a.v. toepassing van art. 281 Sv zoals uiteengezet in ECLI:NL:HR:2018:1934, is niet juist. In dat arrest gaat het immers uitsluitend om verzoeken tot aanhouding van onderzoek ttz. die verband houden met in art. 6.3.c EVRM gewaarborgd aanwezigheidsrecht van verdachte. Onderzoek naar toelaatbaarheid van gevraagde uitlevering strekt echter niet tot bepalen van gegrondheid van tegen opgeëiste persoon ingestelde strafvervolging a.b.i. art. 6 EVRM (vgl. ECLI:NL:HR:2003:AF6597). Afwijzing Rb van verzoek tot aanhouding is niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd, mede in aanmerking genomen dat raadsman van opgeëiste persoon in de kern slechts heeft aangevoerd dat opgeëiste persoon vanwege zijn gezondheid niet in staat is om op zitting te verschijnen maar dat hij graag op zitting aanwezig wil zijn teneinde zich te verweren en te verklaren over strafzaak in Suriname en het al dan niet hebben van Nederlandse nationaliteit. Volgt verwerping.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie