E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2019:1554
Hoge Raad, 18/00520

Inhoudsindicatie:

Mishandeling door scrotum van hoofdagent vast te grijpen, nadat deze verdachte heeft aangehouden t.z.v. wildplassen (art. 304.2 Sr). Vastgrijpen van testikels aan te merken als teweegbrengen van min of meer hevige onlust veroorzakende gewaarwording aan lichaam? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:2677 inhoudende dat onder ‘mishandeling’ in de zin van art. 300 Sr moet worden verstaan opzettelijk aan ander toebrengen van lichamelijk letsel of pijn, opzettelijk benadelen van gezondheid alsmede - onder omstandigheden - opzettelijk bij ander teweegbrengen van min of meer hevige onlust veroorzakende gewaarwording in of aan lichaam, zonder dat daarvoor rechtvaardigingsgrond bestaat. Hof heeft vastgesteld dat verdachte hoofdagent tijdens worsteling bij diens testikels heeft vastgegrepen, dat hoofdagent niet los kwam, dat arm van verdachte eerst nadat andere verbalisant daaraan met veel kracht trok, tussen benen van hoofdagent vandaan kwam en dat verdachte daarna nogmaals met zijn hand richting testikels van hoofdagent ging. ’s Hofs hierop gebaseerde oordeel dat verdachte aldus min of meer hevige onlust veroorzakende gewaarwording teweeg heeft gebracht en dat hij hoofdagent heeft mishandeld, is niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd. Volgt verwerping.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie