E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2019:1553
Hoge Raad, 18/00473

Inhoudsindicatie:

Openlijke geweldpleging met lichamelijk letsel tot gevolg, art. 141.2.1 Sr. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b., omdat het te laat is ingesteld, art. 408.1.a Sv. Verontschuldigbare termijnoverschrijding t.g.v. telefonische mededeling griffiemedewerker Rb dat verdachte vonnis e.a. thuisgestuurd zou krijgen? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AN8587 m.b.t. bijzondere omstandigheden die overschrijding van termijn voor h.b. door verdachte verontschuldigbaar doen zijn. In het licht van hetgeen hiervoor is vooropgesteld, is ’s Hofs kennelijke oordeel dat tijdens telefoongesprek tussen verdachte en medewerker van griffie van Rb op geen enkel moment is gesproken over termijn voor instellen van h.b. en dat geen sprake is van bijzondere, verdachte niet toe te rekenen, omstandigheden die overschrijding van wettelijke beroepstermijn verontschuldigbaar doen zijn, niet z.m. begrijpelijk, gelet op hetgeen door verdediging is aangevoerd m.b.t. aan verdachte voor verstrijken van beroepstermijn door medewerker van griffie van Rb telefonisch verstrekte informatie. Volgt vernietiging en terugwijzing.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie