E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2019:1552
Hoge Raad, 18/04583

Inhoudsindicatie:

Profijtontneming, w.v.v. uit andere strafbare feiten a.b.i. art. 36e.3 (oud) Sr na veroordeling t.z.v. medeplegen aanwezig hebben van grote hoeveelheid hennepbestanddelen en vrijspraak voor hennepteelt. Methode van eenvoudige kasopstelling en hoofdelijke betalingsverplichting. Kon Hof toepassing geven aan (op 1-7-2011 in werking getreden) art. 36e.7 Sr, nu Hof w.v.v. heeft geschat o.b.v. kasopstelling over periode van 1-1-2008 t/m 2-9-2013 en ontnemingsmaatregel heeft gebaseerd op art. 36e.3 (oud) Sr? In het geval dat rechter toepassing geeft aan art. 36e.3 Sr - daaronder begrepen art. 36.3 (oud) Sr - is oplegging van hoofdelijke betalingsverplichting niet mogelijk, omdat art. 36e.7 Sr, zoals dat luidt per 1-7-2011, die mogelijkheid beperkt tot vaststellen van bedrag van w.v.v. o.g.v. art. 36e.1 en 36e.2 Sr. Hof heeft dat miskend. Volgt vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 17/02998 P.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie