E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2019:1548
Hoge Raad, 18/02750

Inhoudsindicatie:

Hennepteelt, art. 3.B Opiumwet. Onttrekking aan het verkeer van inbeslaggenomen boksbeugel, art. 36d Sr. Is voldaan aan voorwaarde dat boksbeugel kan dienen om soortgelijk feiten te begaan? Onder soortgelijke feiten in de zin van art. 36d Sr dienen te worden verstaan feiten die tot dezelfde categorie behoren als door verdachte begane feiten dan wel feiten waarvan hij wordt verdacht (vgl. ECLI:NL:HR:1997:ZC9322). Gelet op bewezenverklaring heeft Hof telen van hennep aangemerkt als door verdachte begaan feit a.b.i. art. 36d Sr. Zonder nadere motivering, die ontbreekt, valt echter niet in te zien hoe inbeslaggenomen boksbeugel kan dienen om soortgelijke feiten als telen van hennep te begaan of voor te bereiden, dan wel opsporing van dergelijke feiten te belemmeren. Volgt vernietiging van beslissing tot onttrekking aan het verkeer.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie