E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2019:1310
Hoge Raad, 17/05264

Inhoudsindicatie:

Smaadschrift (art. 261.2 Sr), diefstal d.m.v. inklimming (art. 311.1.5 Sr), bedreiging, meermalen gepleegd (art. 285.1 Sr) en mishandeling levensgezel (art. 304.1 Sr) begaan tegen toenmalige partner. Dadelijke uitvoerbaarheid bijzondere voorwaarden en reclasseringstoezicht, art. 14e.1 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2015:537 m.b.t. motiveringsverplichting betreffende dadelijke uitvoerbaarheid bijzondere voorwaarden en reclasseringstoezicht. ’s Hofs arrest voldoet niet aan deze motiveringsverplichting, nu daaruit niet z.m. volgt dat en waarom er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat verdachte wederom misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor onaantastbaarheid van lichaam van een of meer personen. HR doet zaak zelf af en vernietigt bevel tot dadelijke uitvoerbaarheid.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie