E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2019:1307
Hoge Raad, 18/00507

Inhoudsindicatie:

Noodweer, volgorde geweldshandelingen niet vastgesteld. Mishandeling, begaan tegen zijn echtgenoot door haar bij keel te pakken en tegen grond te drukken, voordat/nadat aangeefster verdachte in zijn borst heeft gebeten en om zich heen heeft geslagen, art. 300 jo. 304 Sr en art. 9a Sr. Vervolg op ECLI:NL:HR:2017:2595. Hof heeft beroep op noodweer verworpen op de grond dat Hof niet kan vaststellen wat volgorde van geweldshandelingen is geweest en aan beroep op noodweer ten grondslag gelegde stelling (handelen verdachte was reactie op geweld aangeefster) niet aannemelijk is geworden, nu lezing verdachte onvoldoende steun vindt in dossier. Dat oordeel is niet z.m. begrijpelijk gemotiveerd, in aanmerking genomen dat Hof aan zijn beslissing ten grondslag heeft gelegd enerzijds dat niet kon worden vastgesteld wat de volgorde van de verschillende geweldshandelingen van aangeefster en verdachte is geweest, maar anderzijds dat de lezing van verdachte over de volgorde van de gebeurtenissen niet aannemelijk is geworden, terwijl Hof een verklaring van verdachte voor het bewijs heeft gebruikt die kennelijk inhoudt dat aangeefster na een woordenwisseling verdachte is aangevlogen en hem in zijn borst heeft gebeten, waarna verdachte haar op de grond heeft gelegd. Volgt vernietiging en terugwijzing. CAG: anders.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie