E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2019:1297
Hoge Raad, 18/04792

Inhoudsindicatie:

Trefwoorden: Artikel 15, lid 1, aanhef en letter h, Wet Belastingen van rechtsverkeer. Artikel 5c, lid 1, Uitvoeringsbesluit Belastingen van rechtsverkeer. Vrijstelling bij splitsing ? Zakelijke overwegingen. Weerlegbaar bewijsvermoeden. Vervreemding van alle aandelen in de afgesplitste rechtspersoon binnen drie jaar na de splitsing aan een vennootschap die niet met de gesplitste rechtspersoon en met de verkrijgende rechtspersoon is verbonden. HR 2 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU8201 (Bulkgasarrest).

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie