E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2018:2191
Hoge Raad, 17/02271

Inhoudsindicatie:

Beklag, beslag ex art. 94 Sv op telefoon en gereedschapskist onder klager. Behoorlijke oproeping raadsman voor raadkamerbehandeling van klaagschrift ex art. 552a Sv? Art. 51 (oud) Sv, thans art. 48 Sv. HR: Op de gronden vermeld in CAG is het middel in zoverre terecht voorgesteld. CAG: Uit de stukken blijkt niet dat een afschrift van de oproeping voor de behandeling van het klaagschrift aan de raadsman van klager is verzonden, zodat het voorschrift van art. 51 (oud) Sv niet is nageleefd, hetgeen - al wordt zulks niet uitdrukkelijk in de wet bepaald - geacht wordt aan geldige behandeling van klaagschrift in raadkamer buiten tegenwoordigheid van klager en diens raadsman in de weg te staan. Volgt vernietiging en terugwijzing.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie