E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2018:1680
Hoge Raad, 16/05736

Inhoudsindicatie:

Profijtontneming, w.v.v. uit o.m. witwassen. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.3 Sr. Staat ontslag van alle rechtsvervolging in strafzaak i.v.m. kwalificatie-uitsluitingsgrond bij witwassen in de weg aan ontneming? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:414 m.b.t. berekeningswijze van eenvoudige kasopstelling. Het Hof heeft de schatting van het w.v.v. gebaseerd op de resultaten van een kasopstelling, waarin naast de door betrokkene gedane uitgaven ook het aangetroffen contante bedrag (ter zake waarvan betrokkene in strafzaak is ontslagen van alle rechtsvervolging) is betrokken. Het Hof heeft geoordeeld dat aan het betrekken van dit geldbedrag in de kasopstelling niet in de weg staat dat betrokkene t.z.v. het bewezenverklaarde voorhanden hebben van dat geldbedrag is ontslagen van alle rechtsvervolging vanwege de vaststelling dat voornoemd geldbedrag onmiddellijk uit een door betrokkene zelf begaan misdrijf afkomstig is. Dat oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Volgt verwerping.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie