Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2017:868
Hoge Raad, 16/02227

Inhoudsindicatie:

Art. 81 lid 1 RO. Contractenrecht. Uitleg overeenkomst met betrekking tot opschortende voorwaarde over onherroepelijke bouwvergunning en start bouw. Stelplicht en bewijslast ten aanzien van opschortende voorwaarde. Tekortkoming? Hoogte gefixeerde schadevergoeding.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug