Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2017:649
Hoge Raad, 16/06317

Inhoudsindicatie:

Herziening. Feitelijk leiding geven aan eenvoudige bankbreuk bij rechtspersonen. Aanvraag n-o omdat deze in wezen steunt op dezelfde gronden die de HR eerder ongenoegzaam heeft bevonden, t.w. dat op de inbeslaggenomen computers de administratie stond en dat de aanvrager, door de curator te verwijzen naar het pand waar die computers stonden, heeft voldaan aan zijn verplichting om de volledige administratie van die rechtspersonen aan de curator te verstrekken. Eerdere aanvragen: ECLI:NL:HR:2015:1445, ECLI:NL:HR:2015:3717 en ECLI:NL:HR:2016:3471.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug