E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2016:3471
Hoge Raad, 16/00167

Inhoudsindicatie:

Herziening. Feitelijk leiding geven aan eenvoudige bankbreuk bij rechtspersonen. Aanvrager, bestuurder van twee in staat van faillissement verklaarde rechtspersonen, heeft aan curator niet de volledige administratie van die rechtspersonen verstrekt. Herhaalde aanvraag. Aangevoerd wordt dat het Hof heeft gedwaald omtrent de verblijfplaats van de administratie en dat het OM aan die administratie te ontlenen - potentieel ontlastende - gegevens niet in het dossier heeft doen opnemen. Aanvrager miskent dat hij er niet mee kon volstaan de curator m.b.t. die administratie zonder verdere uitleg te verwijzen naar "het bedrijfsgebouw van X BV", terwijl hij zich evenmin bij wege van verontschuldiging kan (blijven) verschuilen achter de wijze waarop de Belastingdienst/FIOD de in dat bedrijfsgebouw inbeslaggenomen computers heeft onderzocht en van dat onderzoek verslag heeft gedaan. Aanvraag kennelijk ongegrond. Eerdere aanvragen: ECLI:NL:HR:2015:3717 en ECLI:NL:HR:2015:1445. Vervolg op: ECLI:NL:HR:2014:1685.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie