E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2014:624
Hoge Raad, 12/05184

Inhoudsindicatie:

Art. 100e (oud) Woningwet. ‘Derdenwerking’ van dwangsombesluit, genomen vóór inwerkingtreding art. 100e (oud)? Art. 13 Invoeringswet Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Kan art. 100e (oud) worden ten uitvoer gelegd indien de rechtsopvolger buiten de niet-naleving van het bij of krachtens hoofdstuk I-IV Woningwet bepaalde staat, aan de niet-naleving onmiddellijk een einde maakt en geen voordeel trekt uit niet-naleving? Derdenwerking ingevolge art. 100e (nieuw) Woningwet indien het besluit nog niet was gepubliceerd toen rechtsopvolging plaatsvond en de rechtsopvolger niet bekend was met het besluit noch dit hoefde te zijn?

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie