< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Contractenrecht. Aannemingsovereenkomst bouw kokermachine. Betekenis garantie productiesnelheid machine. Ontbinding contractueel uitgesloten? Bewijswaardering. Partijgetuigenverklaring. Tegenbewijsopdracht. Sluit garantie beroep op art. 7:760 BW uit? Deels toepassing art. 81 lid 1 RO. Nakosten (vgl. HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1116, NJ 2011/237)? Wettelijke rente op proceskosten in cassatie.

Gepubliceerde uitspraken in deze zaak:

Uitspraak14 februari 2014

Eerste Kamer

nr. 13/00354

EV/AS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

TOTAL PACKAGING PRODUCTIONS B.V. als rechtsopvolgster onder algemene titel van Pack-O-Phane B.V.,gevestigd te Hoogerheide, gemeente Woensdrecht,

EISERES tot cassatie,

advocaten: mr. R.P.J.L. Tjittes en mr. M.A.M. Essed,

t e g e n

[verweerster],gevestigd te [vestigingsplaats],

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. A.C. van Schaick.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Pack-O-Phane en [verweerster].

1 Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

a. de vonnissen in de zaak 164355/HA ZA 06-1458 van de rechtbank Breda van 19 december 2007, 12 november 2008 en 31 maart 2010;

b. de arresten in de zaak HD 200.068.637 van het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch van 15 november 2011 en 4 september 2012.

De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

2 Het geding in cassatie

Tegen de arresten van het hof van 15 november 2011 en 4 september 2012 heeft Pack-O-Phane beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

[verweerster] heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal E.B. Rank-Berenschot strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

3 Beoordeling van het middel

3.1

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3.2

Namens [verweerster] is aanspraak gemaakt op veroordeling van Pack-O-Phane in de kosten van het cassatieberoep, vermeerderd met de nakosten en de wettelijke rente vanaf twee weken na de datum van het arrest van de Hoge Raad.

Voor veroordeling in de nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert (vgl. HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1116, NJ 2011/237).

De vordering tot veroordeling in de wettelijke rente over de proceskosten is, nu daartegen geen verweer is gevoerd, toewijsbaar als na te melden.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Pack-O-Phane in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerster] begroot op € 6.118,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris, te vermeerderen met de wettelijke rente over deze proceskosten vanaf veertien dagen na heden.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren C.A. Streefkerk, als voorzitter, G. Snijders en M.V. Polak, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer G. de Groot op 14 februari 2014.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde jurisprudentie

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature