E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2009:BJ7237
LJN BJ7237, Hoge Raad, 07/13017

Inhoudsindicatie:

1. Bedreiging Minister-President, art. 285 Sr. 2. Opruiing, art 132 Sr. 3. Vrijheid van meningsuiting, art 10 EVRM. Ad 1. De opvatting dat art. 285 Sr slechts ziet op bedreiging met een door de “bedreiger”zelf te plegen misdrijf is onjuist. 2. De opvatting dat voor een veroordeling t.z.v. het delict van art. 132.1 Sr vereist is dat komt vast te staan dat redelijkerwijs waarschijnlijk is te achten dat het strafbaar feit of het gewelddadige optreden als in die bepaling bedoeld zal plaatsvinden is onjuist. Ad 3. ’s Hofs niet onbegrijpelijke oordeel komt er op neer dat de door verdachte gebezigde tekst, zoals die in de bewezenverklaring is opgenomen, bedreigend, opruiend van karakter is en derhalve niet kan worden beschouwd als een bijdrage aan het publieke debat.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie