< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 413.1 Sv schrijft voor dat tussen de dag waarop de dagvaarding in h.b. aan verdachte wordt betekend en die der terechtzitting een termijn van tenminste 10 dagen moet verlopen. Het middel berust op de opvatting dat de in art. 588.3.c Sv voorgeschreven verzending van een afschrift van de dagvaarding moet worden gerekend tot de betekening van de dagvaarding. Daarvan uitgaande betoogt het middel dat nu in deze zaak de datum van die verzending van de appeldagvaarding ontbreekt, niet kan worden nagegaan of de in art. 413.1 Sv voorgeschreven termijn in acht is

genomen. Het middel faalt omdat de opvatting waarop het berust onjuist is. De in art. 588.3.c Sv voorgeschreven verzending van een afschrift van de dagvaarding maakt geen deel uit van de betekening. Die betekening is met de uitreiking van de dagvaarding aan de griffier van de rechtbank voltooid.

Gepubliceerde uitspraken in deze zaak:

Uitspraak3 februari 2009

Strafkamer

Nr. 07/10916

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een bij verstek gewezen arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 17 mei 2006, nummer 23/005101-05, in de strafzaak tegen:

[Verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1975, wonende te [woonplaats].

1. Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze hebben mr. G.P. Hamer en mr. B.P. de Boer, beiden advocaat te Amsterdam, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal Vellinga heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

2. Beoordeling van het middel

2.1. Het middel behelst de klacht dat het Hof ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd de betekening van de dagvaarding in hoger beroep geldig heeft geacht, dan wel ten onrechte althans ontoereikend gemotiveerd heeft geoordeeld dat schorsing van het onderzoek ter terechtzitting achterwege kon blijven.

2.2. De stukken van het geding houden het volgende in:

(i) blijkens het aan de akte van uitreiking van de dagvaarding in hoger beroep gehechte GBA-overzicht van 27 april 2006 is de verdachte sinds 3 juni 2004 ingeschreven op het adres [a-straat 1], [0000 AA] te [plaats];

(ii) de akte uitreiking van de dagvaarding in hoger beroep voor de terechtzitting van 17 mei 2006 houdt in dat de dagvaarding op 6 maart 2006 is aangeboden op het hiervoor vermelde GBA-adres, maar niet kon worden uitgereikt omdat niemand werd aangetroffen. Op 14 april 2006 is de dagvaarding blijkens de akte teruggezonden naar de afzender, waarna op 27 april 2006 de uitreiking aan de griffier van de Rechtbank heeft plaatsgevonden. Op de akte uitreiking is aangekruist dat een afschrift van de dagvaarding is verzonden naar het GBA-adres van de verdachte. Op de daarvoor in de akte aangewezen plaats is geen datum van verzending ingevuld.

2.3. Art. 413, eerste lid, Sv schrijft voor dat tussen de dag waarop de dagvaarding in hoger beroep aan de verdachte wordt betekend en die der terechtzitting een termijn van tenminste tien dagen moet verlopen.

2.4. Het middel berust op de opvatting dat de in art. 588, derde lid onder c, Sv voorgeschreven verzending van een afschrift van de dagvaarding moet worden gerekend tot de betekening van de dagvaarding. Daarvan uitgaande betoogt het middel dat nu in deze zaak de datum van die verzending van de appeldagvaarding ontbreekt, niet kan worden nagegaan of de in art. 413, eerste lid, Sv voorgeschreven termijn in acht is genomen.

2.5. Het middel faalt omdat de opvatting waarop het berust onjuist is. De in art. 588, derde lid onder c, Sv voorgeschreven verzending van een afschrift van de dagvaarding maakt geen deel uit van de betekening. Die betekening is met de uitreiking van de dagvaarding aan de griffier van de rechtbank voltooid.

3. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president F.H. Koster als voorzitter, en de raadsheren J.P. Balkema en W.M.E. Thomassen, in bijzijn van de waarnemend griffier J.D.M. Hart, en uitgesproken op 3 februari 2009.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature