< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaatsen:
Gepubliceerde uitspraken in deze zaak:

Uitspraak18 oktober 2002

Eerste Kamer

Nr. C00/225HR

JMH

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[Eiser], wonende te [woonplaats], Polen,

EISER tot cassatie,

advocaat: mr. P. Garretsen,

t e g e n

DE ONTVANGER VAN DE BELASTINGDIENST/ ONDERNEMINGEN EINDHOVEN, gevestigd te Eindhoven,

VERWEERDER in cassatie,

advocaat: mr. H.D.O. Blauw.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiser tot cassatie - verder te noemen: [eiser] - heeft bij exploit van 18 maart 1999 verweerder in cassatie - verder te noemen: de Ontvanger - in kort geding gedagvaard voor de President van de Rechtbank te 's-Hertogenbosch en, kort gezegd, gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de Ontvanger te veroordelen:

a. het reeds uitgewonnen bedrag ad ƒ 136.547,55, vermeerderd met de hierover per 10 oktober 1997 belopen wettelijke rente, aan [eiser] terug te betalen;

b. het op 10 oktober 1997 onder de Rabobank [...] gelegde derdenbeslag op te heffen;

c. de betekeningskostenbeschikking van 10 oktober 1997 te vernietigen;

d. het bedrag ad ƒ 3.638,-- van de negatieve aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1995 aan [eiser] uit te betalen, vermeerderd met rente.

De Ontvanger heeft de vorderingen bestreden.

De President heeft bij vonnis van 29 april 1999 de hiervoor onder a en b genoemde vorderingen toegewezen en het meer of anders gevorderde afgewezen.

Tegen dit vonnis heeft De Ontvanger hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

Bij arrest van 30 mei 2000 heeft het Hof het vonnis van de President van de Rechtbank van 29 april 1999, voor zover daarbij de vordering van [eiser] werd toegewezen, vernietigd. Opnieuw rechtdoende heeft het Hof de vordering van [eiser] afgewezen en voornoemd vonnis voor het overige bekrachtigd.

Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het Hof heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Ontvanger heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal E.M. Wesseling-van Gent strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaat van [eiser] heeft bij brief van 11 juli 2002 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de Ontvanger begroot op € 1.682,25 aan verschotten en € 1.365,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren J.B. Fleers, als voorzitter, A.G. Pos en P.C. Kop, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer A. Hammerstein op 18 oktober 2002.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature