< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Vrijspraak van betrokkenheid bij aanrijden motoragent

UitspraakParketnummer : 20-003688-18

Uitspraak : 24 mei 2023

TEGENSPRAAK (ex art. 279 Sv)

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof

's-Hertogenbosch

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Oost-Brabant van 9 november 2018, in de strafzaak met parketnummer 01-880945-17 tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1999,

wonende te [adres] .

Hoger beroep

Bij vonnis waarvan beroep is de verdachte ter zake van het onder feit 1 primair ((mede)plegen poging tot doodslag), feit 1 subsidiair ((mede)plegen overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994) en feit 2 tenlastegelegde (overtreding van artikel 7, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994) vrijgesproken.

De rechtbank heeft de verdachte ter zake van het onder feit 3 tenlastegelegde (diefstal door twee of meer verenigde personen) veroordeeld tot een taakstraf, in de vorm van een werkstraf, voor de duur van 150 uren subsidiair 75 dagen jeugddetentie met aftrek van het voorarrest, waarbij de rechtbank een in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebrachte dag heeft gewaardeerd op 2 uur te verrichten arbeid. Voorts heeft de rechtbank het jegens de verdachte verleende geschorste bevel tot voorlopige hechtenis bij vonnis opgeheven. Tenslotte is de benadeelde partij [slachtoffer] niet-ontvankelijk verklaard in de vordering tot schadevergoeding.

De officier van justitie in het arrondissement Oost-Brabant heeft tegen voormeld vonnis partieel hoger beroep ingesteld.

Omvang van het hoger beroep

Bij vonnis waarvan beroep heeft de rechtbank de verdachte vrijgesproken van het onder feit 1 primair, feit 1 subsidiair en feit 2 tenlastegelegde. Bij akte van 22 november 2018 is het hoger beroep door de officier van justitie uitsluitend ingesteld ten aanzien van voormelde feiten.

Al hetgeen hierna wordt overwogen en beslist heeft uitsluitend betrekking op dat gedeelte van het beroepen vonnis dat aan het oordeel van het hof is onderworpen.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep en in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het beroepen vonnis, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, zal vernietigen en, in zoverre – (na wijziging van de tenlastelegging) opnieuw rechtdoende – de verdachte zal vrijspreken van het tenlastegelegde. Met betrekking tot de vordering van de benadeelde partij is gevorderd dat deze daarin niet-ontvankelijk wordt verklaard.

De verdediging heeft integrale vrijspraak bepleit.

Vonnis waarvan beroep

Het beroepen vonnis zal worden vernietigd reeds omdat in hoger beroep de tenlastelegging – en aldus de grondslag van het onderzoek – is gewijzigd.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is – na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg en in hoger beroep – tenlastegelegd dat:

1.

primair

hij op of omstreeks 3 november 2017 in de gemeente 's-Hertogenbosch, in elk geval in

Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om opzettelijk [slachtoffer] (brigadier van politie) van het leven te beroven, met een door hem, verdachte en/of zijn mededader(s), bestuurde (personen)auto (merk Renault , type Laguna)

- ( tijdens een achtervolging door politie) binnen de bebouwde kom, rijdende met een snelheid van ongeveer 80 kilometer per uur, in elk geval rijdende met een te hoge snelheid, het rode verkeerslicht op de kruising van de Rietveldenweg met de (autosnelweg) Linker Maasoever heeft genegeerd en/of slingerend door dat rode licht heeft gereden en/of

- rijdende met een te hoge snelheid, het rode verkeerslicht op de kruising van de Rietveldenweg met de Rechter Maasoever heeft genegeerd en/of (rijdende door dat rode licht) dat kruisingsvlak is overgestoken en/of

- rijdende met een snelheid van ongeveer 150 kilometer per uur, in elk geval rijdende met een te hoge snelheid, het rode verkeerslicht op de (onoverzichtelijke) kruising van de Rietveldenweg met de Ruwekampweg heeft genegeerd en/of rijdende door dat rode licht dat kruisingsvlak is overgestoken en/of

- ( vervolgens) met een snelheid van (ongeveer) 150 kilometer per uur over de Rietveldenweg heeft gereden en/of

- ( zonder snelheid te verminderen) de kruising gevormd door de Rietveldenweg met de Zandzuigerstraat is overgestoken en/of

- ( vervolgens) slingerend een vrachtauto heeft ingehaald en/of op de rijbaan bestemd voor tegemoetkomend verkeer is blijven rijden en/of

- ( gekomen bij de Boksheuvelweg) de controle over de door verdachte en/of zijn mededader(s) bestuurde (personen)auto is verloren en/of

- ( met hoge snelheid) een (onoverzichtelijke) kruising met de Oude Vlijmenseweg is opgereden en/of daarbij op de rijbaan bestemd voor verdachte en/of zijn mededader(s) tegemoetkomend verkeer is gereden/gegleden/geslipt en/of met het linker voorwiel van de door verdachte en/of zijn mededader(s) bestuurde (personen)auto tegen een trottoirband is gereden/gegleden/geslipt en/of

- rechtsaf is geslagen (in de richting van de rotonde met de Kooikersweg) en/of

- met een snelheid van (ongeveer) 90 kilometer per uur, in elk geval met een te hoge snelheid op de rijbaan bestemd voor tegemoetkomend verkeer richting (de rotonde met) de Kooikersweg heeft gereden en/of

- met een snelheid van tenminste 80 kilometer per uur, in elk geval met een te hoge snelheid gezien de verkeerssituatie toen aldaar, die rotonde is opgereden (zulks terwijl, gezien de rijrichting van verdachte en/of zijn mededader(s), een zich rechts op die rotonde in reflecterende kleding bevindende politieambtenaar op een motorfiets, voor verdachte en/of zijn mededader(s) (duidelijk) zichtbaar was) en/of

- op die rotonde met het linker voorwiel van de door verdachte en/of zijn mededader(s) bestuurde (personen)auto tegen een (gezien de rijrichting van verdachte en/of zijn mededader(s)) links en aan de binnenzijde van die rotonde gelegen verhoging/stoeprand is

gereden/gegleden/gebotst en/of (daardoor/daarbij) de controle over de door verdachte en/of zijn mededader(s) bestuurde (personen)auto is verloren en/of (vervolgens) (met hoge, althans met enige snelheid) tegen die, deels op de rijbaan en deels op de fietsstrook van die rotonde zich bevindende en op een motorfiets zittende politieambtenaar (genaamd [slachtoffer] ) is gereden/gegleden/gebotst, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid, welk(e) (medeplegen van) poging tot doodslag werd voorafgegaan van een strafbaar feit (te weten (gekwalificeerde) diefstal (namelijk in vereniging) van een voorbumper en/of een kentekenplaat en/of koplampen op of omstreeks 3 november 2017 in de gemeente ’s-Hertogenbosch) en werd gepleegd met het oogmerk om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan dat feit straffeloosheid en/of het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren;

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 3 november 2017 in de gemeente 's-Hertogenbosch, in elk geval in

Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen als verkeersdeelnemer(s), namelijk als bestuurder en/of passagier(s) van een motorrijtuig (personenauto, merk Renault, type Laguna), daarmede rijdende over de hierna te noemen openbare weg(en), in elk geval op de openbare weg, zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn/hun schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden door roekeloos in elk geval zeer, althans aanmerkelijk onvoorzichtig en/of onoplettend en/of onachtzaam, terwijl hij, verdachte en/of zijn mededader(s) (na een gepleegde diefstal) op de vlucht was/waren voor de politie, te rijden, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s)

- ( tijdens een politieachtervolging) binnen de bebouwde kom, rijdende met een snelheid van ongeveer 80 kilometer per uur, in elk geval rijdende met een te hoge snelheid, het rode verkeerslicht op de kruising van de Rietveldenweg met de (autosnelweg) Linker Maasoever genegeerd en/of slingerend door dat rode licht gereden en/of

- rijdende met een te hoge snelheid, het rode verkeerslicht op de kruising van de Rietveldenweg met de Rechter Maasoever genegeerd en/of (rijdende door dat rode licht) dat kruisingsvlak overgestoken en/of

- rijdende met een snelheid van ongeveer 150 kilometer per uur, in elk geval rijdende met een te hoge snelheid, het rode verkeerslicht op de (onoverzichtelijke) kruising van de Rietveldenweg met de Ruwekampweg genegeerd en/of rijdende door dat rode licht dat kruisingsvlak overgestoken en/of

- ( vervolgens) met een snelheid van (ongeveer) 150 kilometer per uur over de Rietveldenweg gereden en/of

- ( zonder snelheid te verminderen) de kruising gevormd door de Rietveldenweg met de Zandzuigerstraat overgestoken en/of

- ( vervolgens) slingerend een vrachtauto ingehaald en/of op de rijbaan bestemd voor tegemoetkomend verkeer blijven rijden en/of

- ( gekomen bij de Boksheuvelweg) de controle over de door verdachte en/of zijn mededader(s) bestuurde (personen)auto verloren en/of

- ( met hoge snelheid) een (onoverzichtelijke) kruising met de Oude Vlijmenseweg opgereden en/of daarbij op de rijbaan bestemd voor verdachte en/of zijn mededader(s) tegemoetkomend verkeer gereden/gegleden/geslibt en/of met het linkervoorwiel van de door verdachte en/of zijn mededader(s) bestuurde (personen)auto tegen een trottoirband gereden/gegleden/geslibt en/of

- rechtsaf geslagen (in de richting van de rotonde met de Kooikersweg) en/of

- met een snelheid van (ongeveer) 90 kilometer per uur, in elk geval met een te hoge snelheid op de rijbaan bestemd voor tegemoetkomend verkeer richting (de rotonde met) de Kooikersweg gereden en/of

- met een snelheid van tenminste 80 kilometer per uur, in elk geval met een te hoge snelheid gezien de verkeerssituatie toen aldaar, die rotonde opgereden (zulks terwijl, gezien verdachtes en/of zijn mededader(s) rijrichting, een zich rechts op die rotonde in reflecterende kleding bevindende politieambtenaar op een motorfiets, voor verdachte en/of zijn mededader(s) (duidelijk) zichtbaar was) en/of

- op die rotonde met het linkervoorwiel van de door verdachte en/of zijn mededader(s)

bestuurde (personen)auto tegen een (gezien verdachtes en/of zijn mededader(s)

rijrichting) links en aan de binnenzijde van die rotonde gelegen verhoging/stoeprand

gereden/gegleden/gebotst en/of (daardoor) de controle over de door verdachte en/of zijn mededader(s) bestuurde (personen)auto verloren en/of

(vervolgens) (met hoge snelheid) tegen die, deels op de rijbaan en deels op de fietsstrook van die rotonde zich bevindende en op een motorfiets zittende politieambtenaar (genaamd [slachtoffer] ) gereden/gegleden/gebotst, waardoor een ander (te weten die [slachtoffer] ) zodanig lichamelijk letsel werd toegebracht, dat daaruit tijdelijke ziekte en/of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan;

2.

hij, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, als degene(n) door wiens/wier gedraging een verkeersongeval was veroorzaakt, welke gedraging hij en/of zijn mededader(s) al dan niet als bestuurder en/of passagier(s) van een motorrijtuig had(den) verricht en welk verkeersongeval had plaatsgevonden op of omstreeks 3 november 2017 in de gemeente 's-Hertogenbosch op/aan een rotonde gelegen aan de Kooikersweg, de (voornoemde) plaats van vorenbedoeld ongeval heeft/hebben verlaten,

- terwijl bij dat ongeval, naar hij en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden, aan een ander (te weten [slachtoffer] en/of aan de politie) letsel en/of schade was toegebracht en/of

- hij en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat (daardoor) een ander (te weten [slachtoffer] ) in hulpeloze toestand werd achtergelaten.

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten of omissies zijn verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

Het hof is in navolging van de advocaat-generaal en de verdediging van oordeel dat het tenlastegelegde niet wettig en overtuigend kan worden bewezen, zodat het hof de verdachte daarvan zal vrijspreken.

De vordering van de benadeelde partij [slachtoffer]

Het hof zal de benadeelde partij op de voet artikel 361, tweede lid en onder a, van het Wetboek van Strafvordering niet-ontvankelijk verklaren in de vordering nu aan de verdachte geen straf of maatregel wordt opgelegd en artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht niet van toepassing is.

De benadeelde partij zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten, tot op heden aan de zijde van de verdachte begroot op nihil.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, en doet in zoverre opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder feit 1 primair, feit 1 subsidiair en feit 2 tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart de benadeelde partij [slachtoffer] niet-ontvankelijk in de vordering.

Veroordeelt de benadeelde partij [slachtoffer] in de kosten, aan de zijde van de verdachte tot op heden begroot op nihil.

Aldus gewezen door:

mr. A.C. Bosch, voorzitter,

mr. A.J.M. van Gink en mr. S. Riemens, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. J.P.T.G. van den Uithoorn, griffier,

en op 24 mei 2023 ter openbare terechtzitting uitgesproken.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature