E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2022:3539
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 20-000018-17

Inhoudsindicatie:

De verdachte werd vervolgd voor het feitelijke leidinggeven aan het door een rechtspersoon - of daarmee gelijk te stellen rechtsvorm - opzettelijk handelen in strijd met artikel 13 van de Flora- en faunawet door kaviaar te verkopen en ten verkoop voorhanden of in voorraad of onder zich te hebben, terwijl geen sprake was van een vrijstelling op dit verbod en het opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift, als ware het echt en onvervalst.

De tenlastelegging is toegesneden op art. 51 Sr. Het bedrijf van de verdachte is een eenmanszaak. Een eenmanszaak heeft naar civielrechtelijke maatstaven geen rechtspersoonlijkheid en wordt evenmin gelijkgesteld aan het begrip rechtspersoon in art. 51, lid 3, Sr. Gelet daarop wordt de verdachte vrijgesproken van het feitelijke leidinggeven aan gedragingen van de eenmanszaak.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie