E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2022:3525
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 20-000015-17

Inhoudsindicatie:

De verdachte werd vervolgd voor feitelijke leidinggeven aan het door twee rechtspersonen al dan niet opzettelijk kopen, verkopen, ten verkoop voorhanden of in voorraad hebben van blikjes met eieren van steurachtigen (kaviaar), een beschermde uitheemse diersoort. Deze handelingen zijn strafbaar, tenzij degene die de kaviaar onder zich heeft de legale herkomst daarvan kan aantonen (d.m.v. de verpakking en etiketten).

Het hof acht het (impliciet primair) tenlastegelegde bewezen, maar verklaart het bewezenverklaarde deels niet strafbaar, omdat het hof op basis van het dossier niet kan uitsluiten dat is voldaan aan de vrijstellingsregeling en acht de verdachte voor het overige niet strafbaar, omdat niet met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld dat het ook voor de verdachte - zonder bijvoorbeeld zelf het etiket te verwijderen - kenbaar moet zijn geweest dat de etiketten van de blikjes kaviaar niet voldeden aan de wettelijke eisen. Volgt ontslag van alle rechtsvervolging.

Voor wat betreft de impliciet subsidiair tenlastegelegde overtredingsvariant verklaart het hof de officier van justitie niet-ontvankelijk in de vervolging vanwege verjaring.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie