< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Gepubliceerd in verband met ingesteld cassatieberoep.

UitspraakParketnummer : 20-001459-20 (OWV)

Uitspraak : 28 juni 2021

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof

's-Hertogenbosch

gewezen, na verwijzing van de zaak door de Hoge Raad, op het hoger beroep, ingesteld tegen de beslissing van de politierechter in de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda, van 2 maart 2018 op de vordering ex artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht, in de zaak met parketnummer 02-231239-17 tegen:

[betrokkene] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1970,

wonende te [adres 1] .

Procesverloop

Bij beslissing waarvan beroep is het geschatte wederrechtelijk verkregen voordeel vastgesteld op een bedrag van € 28.015,18 en is aan de betrokkene de verplichting opgelegd tot betaling van eenzelfde bedrag aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel.

Van de zijde van de betrokkene is tegen voormelde beslissing hoger beroep ingesteld.

Bij arrest van dit hof d.d. 7 maart 2019 heeft het hof de betrokkene niet-ontvankelijk verklaard in het hoger beroep, omdat er geen grieven waren ingediend.

Namens de betrokkene is tegen dit arrest beroep in cassatie ingesteld op 21 maart 2019.

De Hoge Raad heeft bij arrest van 2 juni 2020 (rolnummer 19/01493 P) het bestreden arrest vernietigd en de zaak teruggewezen naar dit gerechtshof, opdat de zaak opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep en in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de betrokkene naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof de beroepen beslissing van de politierechter zal bevestigen, met uitzondering van de minimale verschrijving met betrekking tot het geschatte voordeel en de betalingsverplichting en deze bedragen zal vaststellen op een bedrag van € 28.015,81.

De verdediging heeft bepleit dat het hof de ontnemingsvordering zal afwijzen.

Beslissing waarvan beroep

De beslissing zal worden vernietigd, omdat het hof zich daarmee niet kan verenigen.

Door het hof gebruikte bewijsmiddelen

In de hierna volgende bewijsmiddelen wordt, voor zover niet anders vermeld, telkens verwezen naar dossierpagina’s van het doorgenummerde dossier van de politie, Eenheid Zeeland-West-Brabant, District Hart van Brabant, Districtsrecherche Hart van Brabant, Financiële recherche, proces-verbaalnummer 2017179328, sluitingsdatum 29 november 2017, pagina 1 tot en met 239.

Alle tot bewijs gebezigde processen-verbaal zijn, voor zover niet anders vermeld, in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde verbalisanten en alle verklaringen zijn, voor zover nodig, zakelijk weergegeven.

1.

Het proces-verbaal van relaas, d.d. 26 juli 2017, p. 3 tot en met 12, voor zover inhoudende als relaas van verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2]:

Aanleiding onderzoek

Op 15 juli 2017 (het hof begrijpt: 26 juli 2017) zijn wij gegaan naar de woning aan de [adres 2] . Omstreeks 09.50 uur belde ik, verbalisant [verbalisant 2] , aan bij de woning aan de [adres 2] . Wij hoorden een persoon in de woning roepen dat hij eraan kwam. Na enkele seconden zagen wij dat de voordeur werd geopend door een manspersoon, welke zich bekend maakte als [betrokkene] , geboren op [geboortedag] 1970 te [geboorteplaats] .

Ik, verbalisant [verbalisant 2] , vroeg de verdachte of wij binnen mochten komen. Wij

zagen dat de voordeur geheel geopend werd en de verdachte aangaf dat we binnen mochten komen. Wij zagen dat de verdachte een deur opende in de gang, uitkomend op een inpandige garage. Wij hoorden dat de verdachte hierbij verklaarde zowel in deze ruimte als op de eerste verdieping een hennepkwekerij te hebben. Ik, verbalisant [verbalisant 1] , vroeg de verdachte of de stroom illegaal werd afgetapt. Wij hoorden de verdachte verklaren dat de stroom illegaal was afgetapt. Ik, verbalisant [verbalisant 1] , vroeg de verdachte hoeveel planten er in totaal stonden. Wij hoorden de verdachte verklaren dat er ongeveer 280 planten stonden.

Controle GBA

Op het genoemde adres aan de [adres 2] staat ingeschreven: [betrokkene] , geboren op [geboortedag] 1970 te [geboorteplaats] .

Omschrijving pand

Op genoemd adres werden twee ruimten aangetroffen ingericht als hennepkwekerij, met een totaal aan 273 hennepplanten.

Kweekruimte

De hennepkwekerijen bevonden zich in de inpandige garage en in de achterste slaapkamer op de eerste verdieping. Verder werden er kweekbenodigdheden aangetroffen in de wc op de begane grond, in de wc op de eerste verdieping en in de voorste slaapkamer op de eerste verdieping.

In de volgende ruimten werden meerdere hennepgerelateerde goederen aangetroffen en inbeslaggenomen.

Ruimte 1, kwekerij op de begane grond in de inpandige garage (hof: kweekruimte 1)

163x hennepplanten (volgroeid oogstrijp)

15x kweeklampen 600 Watt (vervuild)

15x lampenkappen (vervuild)

15x armaturen 600 Watt (vervuild)

2x koolstoffilters groot model (vervuild)

1x slakkenhuisventilator groot model

2x elektrische verwarming

1x schakelbord met timer (ingesteld 12 om 12 uur)

1x snelheidsregelaar

1x hygrometer/thermometer

De lampen hingen aan aluminiumbalken, welke in hoogte verstelbaar waren door middel van kabels. De planten stonden op de grond in potten met potgrond en werden indirect bewaterd. De kweekruimte was 5,7 bij 2,8 meter groot. De verse lucht werd middels de huiskamer aangezogen en afgeblazen via een afvoer in het dak.

Ruimte 2, de wc op de begane grond

1x waterton, 250 liter

1x dompelpomp, Gardena 6000

1x groeimiddel, Canna Cannazym, 5 liter, 1/3 vol

1x Rogis Garlic, insecticide tegen spint, 5 liter, leeg

Ruimte 3, de voorkamer op de eerste verdieping

135x vervuilde kweekpotten

60x zakken potgrond, Plagron, 50 liter, leeg

3x statiefventilatoren

2x schakelborden (vervuild/oud)

45x droogrekken (vervuild met hennepresten)

30x droogrekken (nieuw)

1x knipschaar (vervuild)

1x soil upgrade F max op 1000 liter, 5 kg, vol

1x soil upgrade F max op 1000 liter, 5 kg, half vol

1x lampenkamp (vervuild)

1x lampenkap (nieuw)

1x dompelpomp Gardena 6000 (vervuild)

1x armatuur

Ruimte 4, de wc op de eerste verdieping

3x hy-pro B groei en bloei, 5 liter, leeg

2x hy-pro B groei en bloei, 5 liter, vol

4x hy-pro A groei en bloei, 5 liter, leeg

1x hy-pro A groei en bloei, 5 liter, half vol

1x hy-pro A groei en bloei, 5 liter, vol

2x Ata mi Bloombastic PK 14-15, 1250 ml, leeg

1x Ata mi Bloombastic PK 14-15, 1250 ml, 1/3 vol

1x Ata mi Bloombastic PK 14-15, 1250 ml, vol

2x Ata mi Bouzz Root stimulator, 1 liter, leeg

1x Canna Cannazym, 10 liter, leeg

1x Canna Cannazym, 5 liter, vol

1x Canna Cannazym, 5 liter, leeg

1x Bio Nova M90-10 NPK 20-0-0-0+10 MGO, 1 liter, 1/3 vol

1x Mono Canna Iron, 1 liter, 1/4 vol

1x Mono Canna PH-Pro, 1 liter, vol

2x Ata mi Rootbastic PK 14-15, 50 ml, half vol

35x kleine bamboestokken (vervuild)

13x grote plastic stokken

3x maatbekers (vervuild)

Ruimte 4, de wc op de eerste verdieping (het hof begrijpt: ruimte 5, de achterste slaapkamer op de eerste verdieping, kweekruimte 2)

110x hennepplanten

15x kweeklampen 600 Watt (vervuild)

15x lampenkappen (vervuild)

15x armaturen 600 Watt (vervuild)

1x schakelbord met timer (ingesteld 12 om 12 uur)

1x snelheidsregelaar

1x hygrometer/thermometer

2x koolstoffilters groot model (vervuild)

1x slakkenhuisventilator groot model

De lampen hingen aan houten balken, welke in hoogte verstelbaar waren door middel van kabels. De planten stonden op de grond in potten met potgrond en werden indirect bewaterd. De kweekruimte was 2,9 bij 3,7 meter groot. De verse lucht werd middels een raam aangezogen en afgeblazen via een afvoer in het dak.

Vaststelling hennep

Ik, verbalisant [verbalisant 2] , constateerde op grond van mijn kennis en ervaring dat het hennepplanten en henneptoppen waren. Ik herken de indringende geur van hennep en kan de plant herkennen aan de vorm, geur en kleur wanneer ik deze zie.

De bovenstaande hennep is vermeld op lijst II behorende bij de Opiumwet en verboden in artikel 3 en strafbaar gesteld in artikel 11 van de Opiumwet .

Eerdere oogsten

Wij troffen omstandigheden aan die duiden op één of meerdere eerdere opbrengsten uit de exploitatie van de aangetroffen hennepkwekerij. Ten aanzien van de verdachte wordt een onderzoek ingesteld voor het mogelijk te ontnemen wederrechtelijk verkregen voordeel. De ontnemingsrapportage zal bij dit dossier worden gevoegd (hof: zie bewijsmiddel 3).

Wij stelden het navolgende vast:

- er zichtbaar veel stof/vervuiling op de lampenkappen zat;

- vervuilde aarde;

- verkleuring van de koolstoffilters ten opzichte van de bevestiging;

- vervuiling, stoflaag toegangsdeur door aantrek verse lucht;

- kalkaanslag op kweekpotten;

- vervuilde randen (onder andere potgrond) rondom hennepkwekerij;

- vervuiling op koolstoffilter (dode insecten).

Stof op koolstoffilters

De aangetroffen koolstoffilters waren in de kwekerijen bevestigd, middels twee ijzeren kettingen hingen deze aan het plafond. Het filterdoek van de koolstoffilter was vervuild. Bij het verplaatsen van de bevestiging bleek dat op de plaats(en) waar deze was aangebracht, het filterdoek een aanzienlijk lichtere kleur vertoonde ten opzichte van de kleur van het overige filterdoek. Het is aannemelijk dat de vervuiling van het filterdoek in de kwekerij is opgetreden nadat de koolstoffilters in de kwekerij waren bevestigd. De vervuiling van het filterdoek treedt pas na langere tijd op en wordt veroorzaakt door kleine stofdeeltjes, voornamelijk afkomstig van het droge kweekmedium waarin hennepplanten worden gekweekt. Door de sterke afzuiging van de afgewerkte lucht in de kwekerij, komen deze stofdeeltjes op het filterdoek terecht.

Stof op voorwerpen

Er lag stof op:

- de kappen van de armaturen van de assimilatielampen;

- het stoffilter van de koolstofcilinder;

- de aanwezige elektra.

Vervuiling met stof in een hennepkwekerij treedt pas na langere tijd op en wordt veroorzaakt door kleine stofdeeltjes, voornamelijk afkomstig van het droge kweekmedium waarin de hennepplanten worden gekweekt. Door de sterke afzuiging van de afgewerkte lucht in de kwekerij, komen deze stofdeeltjes op voormelde goederen terecht.

2.

Het als bijlage bij de aangifte van [aangever] gevoegd fotoboek indicatoren voorgaande kweken, p. 223 t/m 228, voor zover inhoudende:

Adres: [adres 2]

Postcode: [adres 2]

Pleegplaats: [adres 2]

Bezoekdatum: 26 juli 2017

In bijgevoegd dossier is er, naast de aangetroffen planten, sprake van 1 of meerdere voorgaande kweken. Deze eerdere kweken zijn gebaseerd op indicatoren, welke genoemd worden in dit fotoboek.

Vervuiling

Er was sprake van flinke vervuiling van gebruikte apparatuur en andere materialen. Dit is aan aanwijzing dat de apparatuur al langer in gebruik is.

- hennepplak op dozen;

- hennepplak op de toegangsdeur.

Stof

Er zijn grote hoeveelheden stof gevormd in de kweekruimte. Dit is een aanwijzing dat de kwekerij al geruime tijd in gebruik is geweest.

- stof;

- vervuilde filter.

Kalkaanslag

Op diverse materialen zijn kalkresten aangetroffen. Dit is een aanwijzing dat er langere tijd is gekweekt.

- kalkvervuiling;

- kalk in watervat;

- kalk folie garage.

Materiaal om te knippen en te drogen

Aangetroffen materialen die gebruikt worden bij het knippen en het droogproces van hennepplanten.

- gebruikte droogrekjes en filters;

- vervuiling filter en droogrekken.

3.

Het (ongenummerde) rapport berekening wederrechtelijk verkregen voordeel hennepkwekerij, d.d. 25 oktober 2017, voor zover inhoudende als relaas van verbalisanten [verbalisant 3] en [verbalisant 4]:

Inleiding

Wij hebben een onderzoek ingesteld naar het wederrechtelijk verkregen voordeel van [betrokkene] , geboren op [geboortedag] 1970 te [geboorteplaats] .

Indicatoren eerdere oogst(en)

Hennepresten

Meerdere verdroogde resten van hennepplanten werden aangetroffen.

Kalkafzetting

Kalkafzetting was zichtbaar op het grondzeil in de kweekruimten, aan de onderzijde van de plantenpotten en op de dompelpomp.

Stof en koolstoffilters

De aangetroffen koolstoffilters waren ernstig vervuild. Het filterdoek van de koolstoffilters was vervuild. Bij het verplaatsen van de bevestiging bleek dat op de plaats(en) waar deze was aangebracht het filterdoek een aanzienlijk lichtere kleur vertoonde ten opzichte van de kleur van het overige filterdoek. Het is aannemelijk

dat de vervuiling van het filterdoek in de kwekerij is opgetreden nadat de koolstoffilters in de kwekerij waren bevestigd. De vervuiling van het filterdoek treedt pas na langere tijd op en wordt veroorzaakt door kleine stofdeeltjes, voornamelijk afkomstig van het droge kweekmedium waarin hennepplanten worden gekweekt. Door de sterke afzuiging van de afgewerkte lucht in de kwekerij, komen deze stofdeeltjes op het filterdoek terecht.

Stof op voorwerpen

Er lag stof op de kappen van de armaturen van de assimilatielampen, het stoffilter van de koolstofcilinder en er lag een stoflaag op de toegangsdeur. Vervuiling met stof in een hennepkwekerij treedt pas na langere tijd op en wordt veroorzaakt door kleine stofdeeltjes, voornamelijk afkomstig van het droge kweekmedium waarin de hennepplanten worden gekweekt. Door de sterke afzuiging van de afgewerkte lucht in de kwekerij, komen deze stofdeeltjes op voormelde goederen terecht.

Droogrekken/-netten

Er werden droogrekken/-netten aangetroffen. Hierop werden resten van hennepplanten aangetroffen.

Knipscharen

Er werden knipschaartjes aangetroffen. Op deze knipschaartjes bevonden zich hennepresten.

Vervuiling

Bij het kweken van hennepplanten kunnen snel ziektes en bacteriën in de groeiende planten ontstaan. Dit komt vaak door besmetting en vervuiling. Deze vervuiling treed op bij langdurig kweekperioden. Het is bekend dat hennepkwekers in het begin veel waarde hechten aan een zuivere kweekruimte en na verloop van tijd hierin makkelijker worden. In deze kwekerijen en de bijbehorende ruimten was zeer sterke vervuiling zichtbaar. Er was zichtbare vervuiling in de kweekruimte. Deze vervuiling was onder andere zichtbaar:

- vervuiling plantenhars stoel;

- spinnenwebben en insecten in kweekruimte;

- vervuilde knipschaar;

- stoelkussen met hennepresten;

- vervuilde dozen met hennepresten;

- vervuilde maatbekers;

- op reflectiekappen van lichtarmaturen;

- zeer veel vervuiling op de houten toegangsdeur tot de kwekerij;

- sterk aanwezige laag kalk aan de onderzijde van de kweekpotten;

- sterk vervuilde koolstoffilters;

- ernstige stofvorming op de lampenkappen;

- plantenhars entreedeur kwekerij.

Bamboestokken

Er werd een hoeveelheid bamboestokken aangetroffen. Te zien was dat deze bamboestokken vervuild waren. Bekend is dat bamboestokken in kweekpotten gestoken worden ter ondersteuning van groeiende hennepplanten. Aannemelijk is dat de aangetroffen en vervuilde bamboestokken eerder gebruikt zijn in de kwekerij.

In de hennepkwekerij werden 163 + 110 hennepplanten/potten aangetroffen.

Vaststelling eerdere oogst(en)

Bij de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt uitgegaan van één reeds eerder gerealiseerde oogst. Uitgangspunt hierbij is een gemiddelde kweekcyclus van tien weken per oogst. De vermelde eerdere oogst is vastgesteld op basis van ingesteld onderzoek.

4.

De verklaring van de betrokkene afgelegd ter terechtzitting van dit hof op 14 juni 2021, voor zover inhoudende:

Het klopt dat de hennepkwekerij die op 26 juli 2017 door de politie is aangetroffen in de woning aan de [adres 2] van mij was.

Overwegingen ten aanzien van het bewijs

Ingevolge het bepaalde in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht moet worden onderzocht of de betrokkene wederrechtelijk voordeel heeft verkregen door middel van of uit de baten van het bewezenverklaarde feit of andere strafbare feiten waaromtrent voldoende aanwijzingen bestaan dat zij door de betrokkene zijn begaan.

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat de ontnemingsvordering dient te worden afgewezen, nu een eerdere oogst van de in de woning van de betrokkene aangetroffen hennepkwekerij niet aannemelijk is geworden en de betrokkene derhalve geen wederrechtelijk voordeel heeft genoten. De in het dossier genoemde indicatoren zijn niet voldoende om aan te kunnen nemen dat er een eerdere oogst is gerealiseerd. Ter onderbouwing van dit standpunt heeft de verdediging aangevoerd dat de betrokkene de voor de hennepkwekerij benodigde kweekmaterialen tweedehands heeft gekocht en dat deze daarom vervuild waren. Voorts heeft de verdediging aangevoerd dat de inhoud van het aantal aangetroffen jerrycans Hy-pro Hydro A en Hy-pro Hydro B niet overeenkomt met de benodigde hoeveelheid voor een eerdere oogst, naast de aangetroffen teelt.

Het hof overweegt dienaangaande als volgt.

Op 26 juli 2017 werd door de politie in de woning aan de [adres 2] een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen. In de inpandige garage (kweekruimte 1) en de achterste slaapkamer op de eerste verdieping (kweekruimte 2) bleken twee kweekruimten aanwezig te zijn. In kweekruimte 1 stonden 163 hennepplanten en in kweekruimte 2 stonden 110 hennepplanten. De betrokkene heeft erkend dat hij de eigenaar was van de aangetroffen hennepkwekerij.

Het hof stelt vast dat in de woning op 26 juli 2017, 273 hennepplanten zijn aangetroffen. Het hof is op basis van de feiten en omstandigheden, zoals opgenomen in de bewijsmiddelen en hieronder vermeld, van oordeel dat er voldoende aanwijzingen zijn dat de betrokkene eenmaal eerder 273 hennepplanten opzettelijk heeft geteeld. Onder meer is het volgende aangetroffen en waargenomen:

meerdere verdroogde resten van hennepplanten;

kalkafzetting op het grondzeil in de kweekruimte, aan de onderzijde van de plantenpotten (sterk aanwezige laag kalk) en op de dompelpomp;

ernstig vervuilde koolstoffilters;

vervuiling van het filterdoek van de koolstoffilters;

(aanzienlijke) verkleuring van het filterdoek op de plaats(en) waar de bevestiging was aangebracht;

(ernstige) stof(vorming) op de kappen van de armaturen van de assimilatielampen, het stoffilter en een stoflaag op de toegangsdeur;

(45) droogrekken/-netten met hennepresten;

knipschaartjes met daarop hennepresten;

plantenhars bij/op de entreedeur van de kwekerij en hennepplak op dozen;

vervuilde aarde en maatbekers;

vervuilde bamboestokken.

Gelet op de hoeveelheid aangetroffen sporen, in onderling verband en samenhang bezien, acht het hof aannemelijk dat de betrokkene met de in zijn woning aan de [adres 2] aangetroffen hennepkwekerij (ten minste) één eerdere oogst heeft gerealiseerd. Voorts acht het hof aannemelijk dat de betrokkene uit deze oogst wederrechtelijk voordeel heeft genoten.

Het hof acht de verklaring van de betrokkene dat hij de kweekmaterialen tweedehands heeft gekocht en daarom gebruikssporen vertoonden, gelet op de veelheid en intensiteit van de sporen en de plaats waar die zijn aangetroffen, in het bijzonder bijvoorbeeld de verkleuring van het filterdoek op de plaatsen van bevestiging, onaannemelijk. In dat verband wil het hof niet onopgemerkt laten dat de beweerde tweedehands aanschaf bovendien niet valt te rijmen met de aangetroffen hennepresten op (onder meer) 45 droogrekken en op knipschaartjes. Het is immers niet voorstelbaar dat ook dat afval bij de beweerde tweedehands aanschaf was inbegrepen. Daar komt nog bij dat de politie in de voorkamer op de eerste verdieping niet alleen 45 droogrekken heeft aangetroffen vervuild met hennepresten, maar ook 30 nieuwe droogrekken, alsmede een vervuilde lampenkap en een nieuwe lampenkap, wat in tegenspraak is met de verklaring van de betrokkene dat hij de spullen ten behoeve van de hennepkwekerij tweedehands heeft aangeschaft.

Het hof schuift de verklaring van de betrokkene dan ook terzijde.

Voor zover door de verdediging is aangevoerd dat de inhoud van het aantal aangetroffen jerrycans Hy-pro Hydro A en Hy-pro Hydro B niet overeenkomt met de benodigde hoeveelheid voor een eerdere oogst, naast de aangetroffen teelt, overweegt het hof dat het de aangetroffen (lege) jerrycans groeimiddelen niet zal hanteren als indicatoren voor een eerdere oogst, zodat dit onderdeel van het verweer geen verdere bespreking behoeft, al wil het hof er nog wel op wijzen dat de omstandigheid dat de naar aanleiding van de aangetroffen jerrycans berekende verbruikte hoeveelheid groeimiddelen precies de aangetroffen oogst verklaart en volgens de verdediging daarmee een aanwijzing zou kunnen zijn dat er geen eerdere oogst is geweest, naar het oordeel van het hof niet afdoet aan de bewijskracht van de in de gebezigde bewijsmiddelen genoemde indicatoren die wijzen op de eerdere oogst.

Het hof verwerpt mitsdien het verweer in al zijn onderdelen.

Schatting van de hoogte van het wederrechtelijk verkregen voordeel

De veroordeling

De betrokkene is bij onherroepelijk vonnis van 2 maart 2018 van de politierechter in de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda, onder parketnummer 02-231239-17 onder andere veroordeeld ter zake van onder meer “opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B van de Opiumwet gegeven verbod ”, gepleegd op 26 juli 2017.

De wettelijke grondslag

Het hof ontleent aan de inhoud van de hiervoor weergegeven bewijsmiddelen het oordeel dat de betrokkene uit een ander strafbaar feit – waaromtrent voldoende aanwijzingen bestaan dat het door de betrokkene is begaan – te weten het opzettelijk telen (en oogsten) van hennep in zijn woning aan de [adres 2] in de periode voorafgaand aan de periode waarin de op 26 juli 2017 aangetroffen kweek is geteeld, wederrechtelijk voordeel heeft genoten.

Bronnen

Het hof neemt – voor zover hierna niet anders wordt vermeldt – voor de schatting van bedoeld voordeel tot uitgangspunt het Rapport berekening wederrechtelijk verkregen voordeel ex art 36e, 2e lid Sr van 25 oktober 2017, opgemaakt door verbalisanten [verbalisant 3] en [verbalisant 4] .

Tevens neemt het hof tot uitgangspunt het rapport ‘Wederrechtelijk verkregen voordeel hennepkwekerij bij binnenteelt onder kunstlicht, standaardberekening en normen’, update 1 juni 2016, van het Functioneel Parket Afpakken (hierna ook te noemen: het FPA-rapport).

Schatting van het voordeel

A. Opbrengsten

Gelet op de omstandigheden waaronder de politie op 26 juli 2017 de hennepkwekerij in het pand gelegen aan het adres [adres 2] heeft aangetroffen, gaat het hof bij de schatting uit van één eerdere oogst van 273 hennepplanten.

Uit het rapport wederrechtelijk verkregen voordeel hennepkwekerij ex artikel 36e, lid 2, Sr blijkt dat er op 26 juli 2017 in kweekruimte 1 163 hennepplanten zijn aangetroffen. Per m² stonden – afgerond in het voordeel van de betrokkene – 11 planten (163 hennepplanten / 15,96 m² = 10,21). In kweekruimte 2 zijn 110 hennepplanten aangetroffen. Per m² stonden – afgerond in het voordeel van de betrokkene – 11 planten (110 hennepplanten / 10,73 m² = 10,25). Ingevolge de normen van het FPA-rapport levert dit een opbrengst per plant op van 30 gram hennep.

Overeenkomstig de normen van het FPA-rapport stelt het hof de opbrengst van hennep in geld op € 4.070,00 per kilogram.

Gelet op het vorenstaande komt het hof, per kweekruimte, tot de volgende totale bruto-opbrengst.

Kweekruimte 1: Opbrengst in gewicht: 163 x 30 gram = 4.890 gram, ofwel 4,89 kilogram. Opbrengst in geld: 4,89 x € 4.070,00 = € 19.902,30.

Kweekruimte 2:

Opbrengst in gewicht: 110 x 30 gram = 3.300 gram, ofwel 3,30 kilogram. Opbrengst in geld: 3,30 x € 4.070,00 = € 13.431,00.

Totale bruto opbrengst (€ 19.902,30 + € 13.431,00) =€ 33.333,30.

Kosten (exclusief de elektriciteitskosten)

Bij de vaststelling van het wederrechtelijk verkregen voordeel dient acht te worden geslagen op de kosten, die in rechtstreeks verband staan met het begaan van het strafbare feit waaruit het voordeel is verkregen, te weten het opzettelijk telen (en oogsten) van in de periode voorafgaand aan de periode waarin de op 26 juli 2017 aangetroffen kweek is geteeld. Het hof zal daarbij uitgaan van de bedragen aan kosten genoemd in het FPA-rapport.

Naar het oordeel van het hof dienen op voormeld bedrag derhalve de volgende kosten, welke in directe relatie staan met het delict en als reële uitvoeringskosten kunnen worden gezien, in mindering te worden gebracht.

Kweekruimte 1:

Afschrijvingskosten bij een hennepkwekerij van 163 hennepplanten, uitgaande van één oogst: € 150,00;

Inkoopprijs van de stekken van à € 3,81 per stek, uitgaande van één oogst van 163 hennepplanten: € 621,03;

Overige variabele kosten (kweekmedium, water en voedingsstof) à € 3,88 per plant, uitgaande van één oogst van 163 hennepplanten: € 632,44.

Kweekruimte 2:

Afschrijvingskosten bij een hennepkwekerij van 110 hennepplanten, uitgaande van één oogst: € 150,00;

Inkoopprijs van de stekken van à € 3,81 per stek, uitgaande van één oogst van 110 hennepplanten: € 419,10;

Overige variabele kosten (kweekmedium, water en voedingsstof à € 3,88 per plant, uitgaande van één oogst van 110 hennepplanten: € 426,80.

Derhalve dient ten aanzien van kweekruimte 1 in mindering op de opbrengst te worden gebracht een bedrag van € 150,00 + € 621,03 + € 632,44 = € 1.403,47 en dient ten aanzien van kweekruimte 2 in mindering op de opbrengst te worden gebracht een bedrag van

€ 150,00 + € 419,10 + € 426,80 = € 995,90. De totale kosten van beide kweekruimten bedragen derhalve € 2.399,37.

Elektriciteitskosten

Vast staat dat de ten behoeve van de hennepkwekerij gebruikte stroom op illegale wijze is afgenomen. De politierechter heeft de gehele elektriciteitsrekening in mindering gebracht die ziet op een periode van 133 dagen, ofwel 19 weken. Anders dan de politierechter zal het hof niet de gehele elektriciteitsrekening van € 2.918,12 die inmiddels door de betrokkene was betaald in mindering brengen, maar enkel de kosten die zien op het gebruik van elektriciteit en netwerkkosten elektriciteit voor een oogst van 70 dagen, ofwel 10 weken. De overige genoemde kostenposten, te weten vooronderzoek en dossieraanleg, dossierverwerking en aangifte, opmaken factuur, afhandelingskosten, materialen en uurtarief inspecteur zijn geen kosten die in rechtstreeks verband staan met het begaan van het strafbare feit waaruit het voordeel is verkregen, zodat het hof op deze kostenposten geen acht zal slaan.

In de factuur van 8 augustus 2017 van [aangever] zijn zowel de netwerkkosten als de verbruikskosten elektriciteit berekend voor een periode van 133 dagen, ofwel 19 weken. Nu de teeltperiode 10 weken bedraagt, moet het totaalbedrag als volgt worden aangepast.

Verbruik elektriciteit: € 1.815,99

Netwerkkosten: € 386,11+

Totaal € 2.202,10

10/19x

Totaal 1 oogst € 1.159,00.

Totaal aantal kosten

Gelet op het voorstaande betreffen de in mindering te brengen totale kosten een bedrag van € 2.399,37 + € 1.159,00 = € 3.558,37.

Netto wederrechtelijk verkregen voordeel

Het wederrechtelijk verkregen voordeel uit de onderhavige hennepkwekerij wordt op grond van het bovenstaande geschat op € 33.333,30 minus € 3.558,37 = € 29.774,93.

Op te leggen betalingsverplichting

Het hof zal aan de betrokkene de verplichting opleggen tot betaling van na te melden bedrag aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel.

Gijzeling

Met ingang van 1 januari 2020 is het nieuwe elfde lid van artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht direct van toepassing geworden. Het hof zal daarom bij het opleggen van de maatregel ook de duur van de gijzeling bepalen die met toepassing van artikel 6:6:25 van het Wetboek van Strafvordering in de onderhavige zaak ten hoogste kan worden gevorderd indien volledig verhaal niet mogelijk blijkt.

Overeenkomstig de afspraak van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) van de rechtspraak hanteert het hof als uitgangspunt bij de berekening van de duur van deze gijzeling dat voor elke volle € 50,00 van de betalingsverplichting één dag wordt gerekend. De maximale duur van de gijzeling bedraagt ingevolge artikel 36e, elfde lid, van het Wetboek van Strafrecht 3 jaren. Gelet op de hoogte van de op te leggen betalingsverplichting zal het hof mitsdien de duur van de gijzeling die ten hoogste kan worden gevorderd hierna bepalen op 595 dagen.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing is gegrond op artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht, zoals dit ten tijde van het bewezenverklaarde rechtens gold dan wel ten tijde van het wijzen van dit arrest rechtens geldt.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.

Stelt het bedrag waarop het door de betrokkene wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat vast op een bedrag van € 29.774,93 (negenentwintigduizend zevenhonderdvierenzeventig euro en drieënnegentig cent).

Legt de betrokkene de verplichting op tot betaling aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel van een bedrag van € 29.774,93 (negenentwintigduizend zevenhonderdvierenzeventig euro en drieënnegentig cent).

Bepaalt de duur van de gijzeling die ten hoogste kan worden gevorderd op 595 dagen.

Aldus gewezen door:

mr. Y.G.M. Baaijens- van Geloven, voorzitter,

mr. J.J.M. Gielen-Winkster en mr. J.J.J. Wubben, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. M.H.A. Dibbits, griffier,

en op 28 juni 2021 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

mr. J.J.J. Wubben en mr. M.H.A. Dibbits zijn buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature