E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2021:236
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 200.278.181_01

Inhoudsindicatie:

Arbeidsrecht WWZ. Transitievergoeding ex artikel 7:673 lid 1, onder a, sub 1 BW. Werkneemster weigert mee te werken aan herplaatsing na verval van functie. Ernstige verwijtbaarheid als bedoeld in artikel 7:673 lid 7 sub c BW ? Is het niet toekennen van de transitievergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar als bedoeld in artikel 7:673 lid 8 BW?

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie