< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering verlenging van de gevangenhouding na appel tegen het eindvonnis. Het hof wijst de vordering tot verlenging af en heft de voorlopige hechtenis van verdachte op. Verdachte is lange tijd geschorst geweest. Het hof is van oordeel dat er thans geen sprake meer is van een geschokte rechtsorde en gevaar voor herhaling. Voortzetting van de voorlopige hechtenis zou betekenen dat de voorlopige hechtenis in feite neerkomt op de tenuitvoerlegging van de aan de verdachte opgelegde gevangenisstraf en het hof is van oordeel dat de voorlopige hechtenis daar niet voor bedoeld is.

UitspraakGERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Afdeling strafrecht

Parketnummer 1e aanleg : [nummer]

Parketnummer : [nummer]

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft gezien de vordering van de advocaat-generaal van [datum] strekkende tot verlenging van de geldigheidsduur van het bevel tot gevangenhouding van

[verdachte]

[geboortedatum en plaats]

[adres]

[detentieplaats]

Dit bevel is op grond van artikel 66, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, van kracht tot [datum].

Het hof heeft gehoord de advocaat-generaal en verdachte, bijgestaan door zijn raadsman

mr. B.G.M. Frencken.

De advocaat-generaal heeft gevorderd de verlenging van de gevangenhouding voor de duur van 120 dagen.

Het hof heeft kennis genomen van het dossier.

Uit het dossier blijkt onder meer het volgende.

Verdachte wordt verweten [strafbaar feit]. Verdachte is door de rechtbank op [datum] voor dit feit veroordeeld tot onder meer een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht.

De voorlopige hechtenis in deze zaak, welke gebaseerd was op de 12 jaarsgrond en de geschokte rechtsorde, alsmede het gevaar voor herhaling, is op [datum] geschorst tot [datum], en vanaf [datum]. Bij eerder genoemd vonnis is de schorsing van de voorlopige hechtenis opgeheven.

Het hof is van oordeel dat er thans geen sprake meer is van een geschokte rechtsorde gelet op de omstandigheid dat de voorlopige hechtenis van verdachte gedurende lange tijd is geschorst geweest zodat de geschokte rechtsorde thans geen dragende grond voor de voorlopige hechtenis meer kan zijn. Dat geldt naar het oordeel van het hof ook voor het gevaar voor herhaling. Gedurende de schorsing van de voorlopige hechtenis is verdachte, voor zover het hof bekend, niet met politie en justitie in aanraking gekomen en gelet op de duur van de schorsing is het hof van oordeel dat ook het gevaar voor herhaling thans niet meer dragend kan zijn voor de voorlopige hechtenis. Voortzetting van de voorlopige hechtenis thans zou betekenen dat de voorlopige hechtenis in feite neerkomt op de tenuitvoerlegging van de aan verdachte opgelegde gevangenisstraf en het hof is van oordeel dat de voorlopige hechtenis daar niet voor bedoeld is.

Alles overziend wijst het hof de vordering tot verlenging af en heft op de voorlopige hechtenis.

BESCHIKKENDE:

Wijst af de vordering van de advocaat-generaal tot verlenging van de geldigheidsduur van het bevel tot gevangenhouding.

Heft op het bevel tot voorlopige hechtenis van verdachte.

Aldus gedaan op [datum]

door mr. E.A.A.M. Pfeil, voorzitter, mr. G.P.M.F. Mols en mr. A.C. van der Schans, raadsheren, in tegenwoordigheid van T.A.H. van der Wijst, griffier.

mr. A.C. van der Schans is buiten staat deze beslissing mede te ondertekenen.

De advocaat-generaal gelast de tenuitvoerlegging van vorenstaande beschikking en brengt deze ter kennis van verdachte.

’s-Hertogenbosch, [datum]

De advocaat-generaal,

Gezien d.d.

De Directeur van de [detentieplaats]


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature