< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Hoger beroep is ingesteld tegen de afwijzing van het verzoek tot opheffing van de voorlopige hechtenis. Het hoger beroep is afgewezen. Het schorsingsverzoek is echter toegewezen, omdat verdachte geruime tijd in voorlopige hechtenis verblijft en er nog geen zicht is op een inhoudelijke behandeling van de zaak.

UitspraakGERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Afdeling strafrecht

Raadkamerappelnummer: [nummer]

Parketnummer 1e aanleg: [nummer]

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft gezien de akte van de griffier van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van [datum] , waarbij namens:

[verdachte]

geboren [datum] te [plaats]

wonende te [adres]

thans verblijvende in [detentieplaats]

hoger beroep is ingesteld tegen de beslissing van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van

[datum] bij welke beslissing het verzoek tot opheffing van de aan [verdachte] opgelegde voorlopige hechtenis werd afgewezen.

Het hof heeft gezien de beslissing waarvan beroep.

Het hof heeft gehoord de advocaat-generaal en verdachte, bijgestaan door zijn raadsman

mr. M. Broere.

Het hof heeft kennis genomen van het dossier.

Uit het dossier blijkt dat verdachte zich sinds [datum] in voorarrest bevindt wegens verdenking van kort gezegd betrokkenheid bij [strafbaar feit] .

Naar het oordeel van het hof bevat het dossier voldoende ernstige bezwaren jegens verdachte ter zake hetgeen hem wordt verweten. De ernstige bezwaren worden ook niet betwist.

Er is naar het oordeel van het hof ook sprake van gevaar voor herhaling. Weliswaar heeft verdachte geen documentatie op het terrein van [een soortgelijk strafbare feit] , maar de aard en de intensiteit alsmede duur van de aan verdachte thans verweten strafbare feiten wijzen op een mentaliteit bij verdachte die ernstig doet vrezen voor herhaling. Kennelijk heeft verdachte de verleiding niet kunnen of willen weerstaan om in korte tijd veel geld te verdienen ondanks dat van algemene bekendheid is dat de aan verdachte verweten feiten ook andere strafbare feiten met zich kunnen brengen [andere strafbare feiten] . Van die negatieve bijwerkingen heeft verdachte zich kennelijk niets aangetrokken en dat doet ernstig vrezen voor herhaling. Daarnaast lijkt er sprake van een georganiseerd verband waar men zich doorgaans moeilijk uit kan losmaken. Feiten en omstandigheden die thans tot een ander oordeel zouden moeten leiden zijn niet gesteld noch is het hof anderszins van het bestaan ervan gebleken, te meer niet nu verdachte zich op zijn zwijgrecht beroept.

Het hof wijst af het beroep.

Namens verdachte is verzocht de voorlopige hechtenis te schorsen.

Het hof overweegt als volgt.

De verdachte heeft in beginsel het recht zijn berechting in vrijheid af te wachten. Dat kan anders zijn wanneer, zoals in deze zaak, er sprake is van gevaar voor herhaling. In een dergelijk geval zal de rechter zo nodig ambtshalve, dienen na te gaan of niet ook op andere, voor de verdachte minder bezwarende wijze, tegemoet kan worden gekomen aan het belang dat de samenleving heeft bij voortzetting van de voorlopige hechtenis. Daarbij zij opgemerkt dat naarmate de voorlopige hechtenis langer duurt, de persoonlijke belangen van verdachte zwaarder gaan wegen en aan het gevaar voor herhaling zwaardere eisen moeten worden gesteld.

Verdachte is in deze zaak sinds 17 november 2020 gedetineerd. Er is nog geen zicht op een inhoudelijke behandeling van de zaak. Het einddossier is nog niet gereed en er moet nog een medeverdachte worden aangehouden. Verdachte is niet eerder met politie en of justitie in aanraking gekomen voor overtreding van [een soortgelijk strafbare feit] en verdachte beschikt als zelfstandig ondernemer over een regulier inkomen. Mede gelet op de duur van het voorarrest tot nu toe is het hof van oordeel dat er reden is om de voorlopige hechtenis te schorsen, nu het hof ook van oordeel is dat aan de schorsing van de voorlopige hechtenis te verbinden voorwaarden de kans op herhaling in voldoende mate kunnen reduceren.

Alles overwegend wijst het hof het verzoek toe en schorst de voorlopige hechtenis met ingang van vrijdag 4 juni 2021 om 10.00 tot aan de dag van de einduitspraak in eerste aanleg.

BESCHIKKENDE IN HOGER BEROEP:

Wijst af het hoger beroep.

Bevestigt de beslissing waarvan beroep.

Wijst toe het verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis.

Beveelt dat de voorlopige hechtenis van verdachte zal worden geschorst met ingang van vrijdag 4 juni 2021 om 10.00 tot aan de dag van de einduitspraak in eerste aanleg onder na te melden voorwaarden.

Stelt aan verdachte als voorwaarden aan de schorsing:

dat verdachte, indien de opheffing van de schorsing mocht worden bevolen, zich aan de tenuitvoerlegging van het bevel tot voorlopige hechtenis niet zal onttrekken;

dat verdachte, ingeval hij wegens het feit waarvoor voorlopige hechtenis is bevolen, tot andere dan vervangende vrijheidsstraf zou worden veroordeeld, zich aan de tenuitvoerlegging daarvan niet zal onttrekken;

dat verdachte gedurende de schorsing van de voorlopige hechtenis geen strafbare feiten zal plegen;

dat verdachte gehoor zal geven aan alle oproepingen van politie en justitie;

dat verdachte gedurende de schorsing geen contact zal opnemen, zoeken of hebben – in welke vorm dan ook, ook niet via derden – met de in deze strafzaak genoemde en aan verdachte bekende, als medeverdachten aangemerkte personen, te weten

[gegevens medeverdachten]

6. dat verdachte zich op de dag van de einduitspraak zich uiterlijk te uiterlijk 08.30 uur weer zal melden bij de dienstdoende politieambtenaar in het gerechtsgebouw van Zeeland-West-Brabant, gevestigd aan de Stationslaan 10 in Breda.

Aldus gedaan op 3 juni 2021

door mr. O.M.J.J. van de Loo, voorzitter, mr. J.P.F. Rijken en mr. G.P.M.F. Mols, raadsheren, in tegenwoordigheid van B. Yazi-Kocyilmaz, griffier.

De advocaat-generaal bij dit Gerechtshof brengt vorenstaande beschikking ter kennis van verdachte.

's-Hertogenbosch, 3 juni 2021

Gezien d.d.

De directeur van P.I. Grave


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature