E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2020:4050
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 19/00166

Inhoudsindicatie:

Art. 36 IW. Aansprakelijkstelling bestuurder.

Melding betalingsonmacht is niet tijdig voor wat betreft het suppletiebedrag van tijdvak 9 begrepen in de aangifte over tijdvak 10. Belanghebbende heeft niet aannemelijk gemaakt dat niet aan hem te wijten is dat de BV niet tijdig rechtsgeldig betalingsonmacht heeft gemeld. Het hof acht aannemelijk dat de BV met de overdracht van de uitzendactiviteiten heeft besloten haar activiteiten te beƫindigen. Nu de BV niet in staat was al zijn schuldeisers te voldoen en de BV betalingen heeft verricht aan schuldeisers die gelieerd zijn aan haarzelf, is sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Aansprakelijkstelling is terecht.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie