E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2020:3197
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 200.269.284_01

Inhoudsindicatie:

Formeel: bezwaar tegen aanwezigheid jeugdbeschermer tijdens mondelinge behandeling hof aangezien niet is aangetoond dat hij gemachtigde van de GI is: ongegrond verklaard (artikel 1.4. 8. ‘Procesreglement Verzoekschriftprocedures familiezaken gerechtshoven’); bezwaar tegen indienen stukken door GI zonder tussenkomst advocaat: ongegrond verklaard (artikel 1:265k lid 4 BW).

Inhoudelijk: verzoek ex 1:265i lid 1 BW om toestemming van de kinderrechter voor wijziging in het verblijf van een minderjarige die langer dan een jaar in een pleeggezin verbleef: toegewezen en bepaald is dat de minderjarige haar verblijf bij de vader zal hebben, bekrachtiging in hoger beroep; gevolgen van verzuim GI om aan de raad mededeling te doen van voornemen om machtiging uithuisplaatsing te beëindigen (artikel 1:265j lid 2 BW); afwijzing verzoek pleegouders om vaststelling van een ruimere omgangsregeling; afwijzing verzoek moeder om veroordeling van de GI in de proceskosten.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie