E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2020:2585
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 19/00549

Inhoudsindicatie:

Belanghebbenden hebben geen recht op uitbetaling van het restant aan nog te verrekenen persoonsgebonden aftrek (hierna: PGA) van erflaatster. De vraag of en in hoeverre het restant PGA in de aangiften IB/PVV van belanghebbenden (de erfgenamen) zelf in aanmerking kan worden genomen, valt buiten de omvang van het geschil. Geen schending van de hoorplicht. Evenmin schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Hoger beroep ongegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie