E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2020:2351
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 17/00214

Inhoudsindicatie:

De Inspecteur vraagt informatie op in Hong Kong op basis van het belastingverdrag. Hong Kong verstrekt die informatie niet. Het Openbaar Ministerie vraagt om dezelfde informatie op basis van het rechtshulpverdrag in strafzaken. Hong Kong verstrekt die informatie nu wel onder de voorwaarde dat de informatie alleen voor strafrechtelijke doeleinden wordt gebruikt. De Inspecteur vraagt de informatie op bij het Openbaar Ministerie op grond van artikel 55 AWR en de Inspecteur gebruikt die informatie voor een navorderingsaanslag. Het gebruik van de uit Hong Kong op grond van het strafrechtelijke rechtshulpverdrag verkregen informatie voor belastingheffingsdoeleinden is in strijd met de tussen verdragsstaten vereiste verdragstrouw en druist zozeer in tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht dat dit gebruik onder alle omstandigheden ontoelaatbaar moet worden geacht . De uit Hong Kong verkregen informatie laat het hof buiten beschouwing. De navorderingsaanslag wordt vernietigd, omdat het overblijvende bewijs tekort schiet.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie