E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2020:1439
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 200.235.301_01

Inhoudsindicatie:

Arbeidszaak. Wijzigingsbeding in arbeidsovereenkomst gaat in dit geval voor op het wijzigingsbeding in het arbeidsvoorwaardenreglement. Werkgever heeft geen zwaarwichtig belang aangetoond (art. 7:613 BW) dat een wijziging van de arbeidsvoorwaarde van de werknemer rechtvaardigen kan.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie