E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2020:1333
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 20-000939-15

Inhoudsindicatie:

Overtreding van de Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht begaan door een rechtspersoon. Verweren op andere: het al dan niet 'brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam'/lozen, al dan niet vergund handelen en beroep op vrijstelling. Overwegingen over toerekening aan de rechtspersoon, opzet bij de rechtspersoon en (in verhouding tot) medeplegen van de rechtspersoon.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie