E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2019:4119
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 00006-19

Inhoudsindicatie:

Appel tegen een bevel gevangenneming. De rechtbank heeft geen bevel gevangenneming gevorderd. Het hof ontvangt verdachte in het appel. Zie voorts de uitgebreid beschreven gang van zaken met betrekking tot de voorlopige hechtenis.

Herhaalde toepassing van de voorlopige hechtenis voor een feit waarvoor de ernstige bezwaren waren komen te vervallen, terwijl er geen nieuwe feiten of omstandigheden aan die herhaalde toepassing ten grondslag liggen. Het hof is van oordeel dat dit een schending is van het beginsel Nemo debet bis vexari. Het hof wijst het beroep in die zin toe.

De advocaat-generaal heeft betoogd dat de ingang van het hoger beroep met betrekking tot feit 1, met zich meebrengt dat artikel 67a, derde lid WvSv slechts getoetst kan worden met betrekking tot dat feit, nu feiten 2 en 3 niet ter beoordeling voorliggen. Het hof overweegt dat het toetsingskader van artikel 67a, derde lid WvSv tevens de feiten 2 en 3 omvat. Het hof is van oordeel dat er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 67a, derde lid WvSv en heft het bevel tot voorlopige hechtenis op.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie