E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2018:2187
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 15/00968 tot en met 15/00977, 15/00979, 15/00981 tot en met 15/00985, 15/00987 tot en met 15/00993, 15/00996 en 15/00997

Inhoudsindicatie:

Ontvankelijkheid. Belanghebbende is rekeninghouder (geweest) bij Kredietbank Luxemburg (KBL). Belanghebbende is niet in zijn procespositie geschaad door de inbreng van stukken door de Inspecteur ter onderbouwing van diens standpunt. Geen sprake van een schending van de beginselen van een goede procesorde. Voorts komen de (navorderings)aanslagen niet te vervallen vanwege aangekondigde, maar nog niet verleende ambtshalve verminderingen. Navordering is mogelijk nu aannemelijk is dat belanghebbende kwade trouw kan worden verweten. De Inspecteur heeft bij het opleggen van de navorderingsaanslagen voldoende voortvarend gehandeld. De bewijslast dient te worden omgekeerd, omdat sprake is van een onherroepelijke informatiebeschikking en belanghebbende niet tijdig de gevraagde informatie heeft verstrekt. Het Hof vermindert de belastingaanslagen conform de berekeningen van de Inspecteur. Het Hof vermindert de boeten.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie