E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2018:1399
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 17/00278 en 17/00279

Inhoudsindicatie:

KBLux rekening en informatiebeschikkingen 2010 en 2011. Belanghebbenden hebben tot en met de HR geprocedeerd over de informatiebeschikking over een eerder jaar, maar zonder succes. Omdat in de hoger beroepsfase inzake de informatiebeschikkingen 2010 en 2011 nog meer informatie uit Luxemburg is verkregen heeft het Hof belanghebbenden in persoon opgeroepen ter zitting van het Hof te verschijnen. Het Hof wenst opheldering over die nadere informatie alsmede over de procesopstelling van belanghebbenden; zij hebben tegenover de Inspecteur het rekeninghouderschap erkend en aan hem een sluitingsverklaring van de KBLux-rekening overgelegd, maar stellen zich in hoger beroep bij monde van hun gemachtigde nog steeds op het standpunt geen rekeninghouder te zijn (geweest). Van de opgeroepen belanghebbenden is één der erfgenamen ter zitting van het Hof verschenen. De overige twee opgeroepen belanghebbenden zijn zonder geldige reden niet verschenen. Met toepassing van artikel 8:31 van de Awb verbindt het Hof hieraan de gevolgtrekking dat het hoger beroep ongegrond moet worden verklaard.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie