E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2017:5846
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 13/01027 tot en met 13/01029

Inhoudsindicatie:

Rijnvarende. Rijnvarendenverdrag (Verdrag betreffende de sociale zekerheid van rijnvarenden; Trb. 1981, 43) en Verordening EEG nr. 1408/71. Art. 6 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Art. 8 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Art. 27e Algemene wet inzake rijksbelastingen.

De Inspecteur maakt niet aannemelijk dat belanghebbende voor 2007 is uitgenodigd aangiften loonheffingen te doen. Reeds hierom kan de zogenoemde omkering en verzwaring van de bewijslast voor 2007 niet worden toegepast.

Voor 2008 en 2009 heeft de Inspecteur belanghebbende uitgenodigd aangiften loonheffingen te doen. Belanghebbende heeft echter op de uitnodigingen schriftelijk gereageerd en gesteld dat zij niet inhoudingsplichtig is. Het Hof acht dit standpunt pleitbaar. Voor het opleggen van de naheffingsaanslagen heeft de Inspecteur in het rapport van het (boeken)onderzoek aangekondigd geen boete op te leggen. Hierbij heeft (ook) de Inspecteur aangegeven het standpunt van belanghebbende pleitbaar te achten. Reeds hierom kan de zogenoemde omkering en verzwaring van de bewijslast voor 2008 en 2009 niet worden toegepast. Voorts heeft de Inspecteur belanghebbende niet herinnerd en aangemaand aangifte te doen, zodat ook op deze grond de zogenoemde omkering en verzwaring van de bewijslast voor 2008 en 2009 niet kan worden toegepast.

De Inspecteur moet aan de hand van de normale regels van stelplicht en bewijslast aannemelijk maken:

- dat, en in hoeverre, belanghebbende inhoudingsplichtig was; en

- dat de door hem voorgestane hoogte van de naheffingsaanslagen niet te hoog is.

De Inspecteur slaagt niet in de op hem rustende bewijslast. De naheffingsaanslagen loonheffingen worden vernietigd.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie