< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

echtscheiding

Gepubliceerde uitspraken in deze zaak:

UitspraakGERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

Afdeling civiel recht

Uitspraak: 30 november 2017

Zaaknummer: 200.222.203/01

Zaaknummer eerste aanleg: C/02/312314 / FA RK 16-1260

in de zaak in hoger beroep van:

[appellant] ,

wonende te [woonplaats] ,

appellant,

hierna te noemen: de man,

advocaat: mr. J.P.M.M. Heijkant,

tegen

[verweerster] ,

wonende te [woonplaats] ,

verweerster,

hierna te noemen: de vrouw,

advocaat: mr. J.M. Molkenboer.

1 Het geding in eerste aanleg

Het hof verwijst naar de beschikking van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 6 juni 2017.

2 Het geding in hoger beroep

2.1.

Bij beroepschrift met producties, ingekomen ter griffie op 30 augustus 2017, heeft de man verzocht voormelde beschikking te vernietigen en, opnieuw rechtdoende, zo nodig onder aanvulling en/of verbetering van de rechtsgronden, het verzoek van de vrouw strekkende tot partneralimentatie alsnog af te wijzen, althans de partneralimentatie vast te stellen op een zodanig bedrag en met ingang van een zodanige datum als het hof redelijk en billijk acht, met bepaling dat de vrouw al hetgeen zij ingevolge de bestreden beschikking van de man heeft ontvangen aan hem dient terug te betalen en de vrouw tot die betaling wordt veroordeeld.

2.2.

Bij verweerschrift met producties, ingekomen ter griffie op 14 september 2017, heeft de vrouw verzocht de verzoeken van de man af te wijzen en de bestreden beschikking te bekrachtigen.

Tevens heeft de vrouw hierbij verzocht de echtscheiding aanstonds bij afzonderlijke beschikking te bekrachtigen. De man heeft zich ten aanzien van dit verzoek van de vrouw gerefereerd aan het oordeel van het hof.

2.3.

Deze beschikking heeft uitsluitend betrekking op het hoger beroep tegen de uitgesproken echtscheiding. De vrouw heeft op dit onderdeel afgezien van een mondelinge behandeling. De man heeft zich hierover niet uitgelaten. Het hof heeft besloten dit onderdeel van het hoger beroep op de stukken af te doen en heeft de uitspraak op dit punt bepaald op heden.

3 De beoordeling

3.1.

Het internationale karakter van de zaak vraagt een beoordeling van de rechtsmacht van de Nederlandse rechter. Het hof verwijst hiervoor naar de daaraan gewijde overwegingen van de rechtbank waartegen geen grieven zijn gericht en die het hof onderschrijft. De Nederlandse rechter komt rechtsmacht toe met betrekking tot het verzoek tot echtscheiding.

Tevens onderschrijft het hof de overwegingen van de rechtbank met betrekking tot de toepasselijkheid van Nederlands recht op het verzoek tot echtscheiding, waartegen eveneens geen grieven zijn gericht.

3.2.

Partijen zijn op 9 september 2003 in Melaka, Maleisië, met elkaar gehuwd.

3.3.

Bij de bestreden beschikking heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant de echtscheiding tussen partijen uitgesproken. Bij deze beschikking heeft de rechtbank voorts - voor zover in hoger beroep aan de orde - uitvoer bij voorraad, bepaald dat de man vanaf de dag dat de beschikking wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand aan de vrouw voor levensonderhoud bij vooruitbetaling moet voldoen een bedrag van € 1.335,- per maand.

3.4.

De man kan zich met deze beschikking niet verenigen en hij is daarvan in hoger beroep gekomen.

De vrouw heeft in haar verweerschrift verzocht de echtscheiding aanstonds bij afzonderlijke beschikking te bekrachtigen.

3.5.

Nu de man geen grief heeft aangevoerd tegen de door de rechtbank uitgesproken echtscheiding, zal het hof de man in zoverre niet-ontvankelijk verklaren in het hoger beroep.

3.6.

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

4 De beslissing

Het hof:

verklaart de man niet-ontvankelijk in het hoger beroep tegen de beschikking van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 6 juni 2017 voor wat betreft de daarbij uitgesproken echtscheiding;

wijst af het meer of anders verzochte;

houdt iedere verdere beslissing (ten aanzien van de partneralimentatie) aan.

Deze beschikking is gegeven door mrs. C.A.R.M. van Leuven, H. van Winkel en H.M.A.W. Erven en is in het openbaar uitgesproken op 30 november 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature