E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2017:4321
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 14/00350 E

Inhoudsindicatie:

Naheffingsaanslag loonbelasting is binnen de vijfjaarstermijn van artikel 20 AWR opgelegd.

Evenals de Rechtbank oordeelt het Hof dat de (mondelinge) overeenkomst tussen belanghebbende en [C] als een overeenkomst van dienstbetrekking dient te worden aangemerkt. De aan [C] uitbetaalde bedragen zijn terecht als loon aangemerkt waarover belanghebbende loonbelasting en premie volksverzekeringen had moeten inhouden en afdragen. Het Hof matigt ambtshalve de vergrijpboete in verband met overschrijding van de redelijke termijn.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie