E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2017:3836
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 16/00295 en 16/00296

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende heeft niet aannemelijk gemaakt dat de aanpassing van de woning op medisch voorschrift, in de zin van artikel 6.17, lid 1, onderdeel d, juncto artikel 6.17, lid 2, van de Wet IB 2001 , heeft plaatsgevonden. Dientengevolge heeft belanghebbende geen recht op aftrek van specifieke zorgkosten ter hoogte van € 13.994 respectievelijk € 19.296. De Inspecteur heeft, naar het oordeel van het Hof, terecht geweigerd om bij het vaststellen van het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen rekening te houden met de hypothecaire schuld ter hoogte van € 355.000. Het Hof acht aannemelijk dat de hypothecaire lening verrekend is met een onteigeningsvergoeding en met een verlaging van de hypothecaire schuld.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie