E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2017:3632
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 16/00008-GHK

Inhoudsindicatie:

Art. 8:29 Awb. Art. 8:42 Awb. Art. 52a AWR.

Beslissing geheimhoudingskamer na verwijzing HR 18 december 2015, 14/04143, ECLI:NL:HR:2015:3602.

- Inspecteur moet grote delen controledossier en intern memo alsnog overleggen.

- Bij een informatiebeschikking dient meer gewicht te worden toegekend aan het belang van de Inspecteur om belanghebbende niet bekend te maken met de informatie waarover de Inspecteur beschikt. Anders kan dit gevolg hebben dat belanghebbende de door hem te verstrekken informatie daarop afstemt en wordt het doel van de informatiebeschikking teniet gedaan.

- Zonder kennisneming van de ongeschoonde inhoud van stukken kan de belastingrechter niet beoordelen of stukken al dan niet op de zaak betrekking hebben (Hoge Raad 15 november 2013, 12/00606, ECLI:NL:HR:2013:1129 en Hoge Raad 10 april 2015, 14/01189, ECLI:NL:HR:2015:874).

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie