Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2017:1937
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 200.194.793_01

Inhoudsindicatie:

Verhaal kosten bijstand.

Verhaalsbesluit bevoegd genomen gelet op de inhoud van de mandaat-, volmacht-, en machtigingsregeling van de gemeente. Grondslag van het besluit inzake de verhaalsbijdrage.

De rechtmatigheid van de toekenningsbeschikking krachtens de Participatiewet (Pw) ligt niet aan het hof voor enkel het verhaalsbesluit. Ingangsdatum verhaalsbijdrage. Behoefte van de vrouw staat vast nu de gemeente een uitkering krachtens de Pw aan haar heeft toegekend. Draagkracht man.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug