Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2017:1850
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 200.207.466_01

Inhoudsindicatie:

Incident ex artikel 853a Rv . Toewijzing vordering tot overlegging uittreksel van het kadaster te Suriname om vast te stellen of in Suriname onroerend goed aanwezig is/was dat in de huwelijksgoederengemeenschap valt.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug