Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2017:1844
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 200.168.867_02

Inhoudsindicatie:

onrechtmatige daad derde door profiteren van wanprestatie? onrechtmatige daad rechtspersoon doordat deze rechtspersoon een project van eerder door een andere rechtspersoon gestart project voortzet? Komt relevantie toe aan het feit dat het rendement dientengevolge toekomt aan de nieuwe rechtspersoon, waardoor haar oprichters/ bestuurders/ aandeelhouders de vruchten daarvan plukken? Kan onrechtmatig handelen van oprichters/bestuurders jegens de eerdere rechtspersoon worden toegerekend aan de nieuwe rechtspersoon? Verder: art. 3:45 BW art. 3, 3:50 lid 1 BW en 3:51 lid 2 BW.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug