Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2017:1470
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 200.186.088_01

Inhoudsindicatie:

Economische eigendomsoverdracht van complex van zorgwoningen aan koper, gevolgd door tijdelijke beschikbaarstelling van het complex aan verkoper voor de periode tot aan de juridische eigendomsoverdracht, tegen betaling van gebruiksvergoeding door de verkoper aan de koper. Het complex komt minder snel leeg dan voorzien. Juridische levering later ingeroepen dan voorzien. Hoe lang is de gebruiksvergoeding verschuldigd? Uitleg van de gemaakte afspraken.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug