Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2017:126
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 200.193.954_01

Inhoudsindicatie:

Ontruimingsvordering door hypotheekgever toegewezen. Kort geding. De woning is vervolgens verkocht.

Het verstek in eerste aanleg was gezuiverd na de zitting, maar voor de uitspraak. Dan geen verzet maar hoger beroep. Belang bij beoordeling in hoger beroep te ontlenen aan proceskostenbeslissing. Mag hypotheekgever woning onderhands verkopen of had veiling moet volgen, artikel 3:268 BW?

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug