< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Het gerechtshof bevestigt het vonnis van de rechtbank waarbij verdachte ter zake van medeplegen van mishandeling, opzettelijk aanwezig hebben van hennep, bedreigingen, poging tot zware mishandeling, eenvoudige belediging en wederspannigheid is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 16 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

UitspraakAfdeling strafrecht

Parketnummer : 20-004308-12

Uitspraak : 12 juni 2013

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof

's-Hertogenbosch

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Middelburg van 17 december 2012 in de strafzaak met parketnummers 12-715192-12, 12-705461-12, 12-705325-12 en 12-178493-12 tegen:

[verdachte],

geboren te [gemeente] op [datum] 1988,

wonende te [postcode] [gemeente], [adres].

Hoger beroep

Bij vonnis waarvan beroep is de verdachte ter zake van - kort gezegd - feit 1 subsidiair (medeplegen van mishandeling), feit 2 (opzettelijk aanwezig hebben van hennep), feiten 3, 5 en 7 (telkens: bedreiging), feit 4 (poging tot zware mishandeling), feit 6 (eenvoudige belediging) en feit 8 (wederspannigheid) veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 16 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

De verdachte heeft tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het vonnis van de eerste rechter integraal zal bevestigen.

Namens verdachte is bepleit dat hij zal worden vrijgesproken van de hem ten laste gelegde feiten, met uitzondering van feit 2, welk feit hij bekent te hebben gepleegd. Met betrekking tot de straf is namens de verdachte verzocht uitsluitend een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen, gelijk aan de duur van het door de verdachte reeds uitgezeten voorarrest.

Vonnis waarvan beroep

Het hof verenigt zich met het vonnis waarvan beroep en de gronden waarop het berust, onder verbetering/aanvulling van de bewijsvoering ten aanzien van de feiten 1 (subsidiair), 6 en 8, waarbij het hof heeft gelet op hetgeen in hoger beroep aan de orde is gekomen.

Het verweer van de raadsvrouwe terzake van feit 1, inhoudende dat verdachte niet wist wat [medeverdachte] in de woning van [getuige] deed en verdachte niet op de hoogte was van de omstandigheid dat [medeverdachte] een stroomstootwapen/taser voorhanden had, vindt zijn weerlegging in de door de eerste rechter voor feit 1(subsidiair) gebezigde bewijsmiddelen. Daarnaast komt de bewezenverklaring voor dit feit mede te berusten op het proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 1] d.d. 3 juni 2012 (dossierpagina 18 van het proces-verbaal met registratienummer PL193D 2012040180), waaruit volgt dat [getuige] pijn heeft ondervonden.

In hoger beroep is door de verdediging ter zake feit 6 (eenvoudige belediging) bepleit dat de term “dierenbeul” niet als beledigend kan worden opgevat.

Anders dan de verdediging, is het hof van oordeel dat – afgezien van de vraag of de term “dierenbeul” al dan niet op zichzelf beledigend is – de gebezigde term op grond van de gegeven context moet worden beschouwd als belediging.

Ter zake feit 8 (wederspannigheid) is – zakelijk weergegeven – aangevoerd dat de verdachte met toestemming van de politie naar huis is gegaan, zodat van verzet bij aanhouding geen sprake kan zijn.

Het hof is dienaangaande van oordeel dat het verweer zijn weerlegging vindt in de bewijsmiddelen. Naast de door de eerste rechter gebruikte bewijsmiddelen, komt de bewezenverklaring voor dit feit mede te berusten op het proces-verbaal van bevindingen van 11 juni 2012, opgemaakt [verbalisant 2] en [verbalisant 3] (dossierpagina 15 van het proces-verbaal met registratienummer PL1950 2012036326).

BESLISSING

Het hof:

Bevestigt het vonnis waarvan beroep met inachtneming van het hiervoor overwogene.

Aldus gewezen door

mr. P.J. Hödl, voorzitter,

mr. J.F. Dekking en mr. R.M. Peters, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. R. Dieleman-Dieleman, griffier,

en op 12 juni 2013 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

mr. R.M. Peters is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature