E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ3526
LJN BZ3526, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, HV 200.114.613-01

Inhoudsindicatie:

Artikel 806 lid 1 Rv. Ontvan kelijkheid. Het hof is van oordeel dat appellant dient te worden aangemerkt als een ‘andere belanghebbende’ in de zin van artikel 806 lid 1 onder b Rv. Het hof gaat ervan uit dat de bestreden beschikking van 16 oktober 2002 appellant eerst op 17 juli 2012 bekend is geworden, zodat de voor appellant geldende beroepstermijn op 17 oktober 2012 zou zijn verstreken. Nu het hoger beroepschrift op 3 oktober 2012 is ingekomen ter griffie van het hof, dient dit hoger beroep als tijdig te worden aangemerkt. Appellant is op grond van het voorgaande ontvankelijk in zijn hoger beroep.

Het hof is echter van oordeel dat appellant onvoldoende inzicht heeft verschaft in zijn financiële situatie. Het hof wijst het verzoek van appellant in hoger beroep af en bekrachtigt de bestreden beschikking.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie