E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2012:BX7336
LJN BX7336, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, HV 200.099.711

Inhoudsindicatie:

Anders dan appellante meent, bood de Nederlandse wet de voogden van appellante wel degelijk een mogelijkheid haar te adopteren, maar hebben zij van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Wet van 26 januari 1956, Stb. 1956, 42 (Invoering mogelijkheid adoptie; overgangsrecht; adoptie van hen die leeftijd van 30 jaar toen nog niet hadden bereikt). Naar Nederlands recht, dan wel Indonesisch gewoonte¬recht (de adat) is geen familierechterlijke afstammingsrelatie tot stand gekomen en van een ongeoorloofd onderscheid en/of een schending van het non-discriminatie¬beginsel is in casu geen sprake.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie