E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2012:BW2267
LJN BW2267, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD 200.082.108 E

Inhoudsindicatie:

Het beroep van de verhuurder op ontbinding van de huurovereenkomst met betrekking tot de flatwoning is in dit geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

De tekortkoming van de huurder, bestaande uit het slaan van een medewerker van de verhuurder, rechtvaardigt op zichzelf ontbinding van de huurovereenkomst. In dit geval is echter sprake van een aantal bijzondere omstandigheden. De huurder heeft voorafgaand aan het incident al ruim 10 jaar zonder enig probleem in de woning gewoond. Ten tijde van het incident leed de huurder aan een psychose, waardoor zijn handelen hem slechts in beperkte mate kon worden toegerekend. Inmiddels is de psychische situatie van de huurder sterk verbeterd. De huurder woont inmiddels weer geruime tijd probleemloos in de woning en staat onder begeleiding van de GGZ. Mede daardoor is vrees voor herhaling niet aanwezig. Juist ontbinding van de huurovereenkomst zou tot een psychische terugval kunnen leiden. Verhuurder is een toegelaten instelling met een taak op het gebied van de volkshuisvesting. Gelet op deze bijzondere situatie is ontbinding van de huurovereenkomst in dit geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie